جلسات بین المللی

شماره نام برنامه کشور هئیت افغانستان معلومات کوتاه تاریخ سفر
1 Fourth Session of the UN Environment Assembly (UNEA) نایروبی – کینیا اجمل مرتضائی اشتراک و ارایه بیانیه در چهارمین مجمع محیط زیست ملل متحد به نمایندگی دولت جمهوری اسلام افغانستان 11-15 Mar 2019
2 صونیت فزیکی و مدیریت امنیتی منابع رادیو اکتیف تاجکستان زمریالی مومند و محمد عیسی و زیری مصوئنیت فزیکی و مدیریت امنیتی منابع رادیواکتیف برایکارمندهای افغانستان 11-14 Mar 2019
3 The UKRI -GCRF south Asian Nitorgen Hub (SANH) Inception meeting نیپال محمد عطا احمدی و سید مهدی سادات اشتراک کشور های جنوب آسیا به منظور جلسه آغاز مرکزنایتروجن در جنوب آسیا،شریک ساختن تجارب ،شناسای منابع آلودگی ها ،تاثیرات نایتروجن بالای صحت 25-27 Feb 2019
4 در برنامه همکاری های تخنیکی میان حکمت افغانستان و جمهوری فدرال آلمان برای بهبود سکتور آب افریقا جنوبی حسیب شاه ایوبی معرفی تکنالوژی های جدید مدیریت ها فاضلاب ها ومطالعات که در کشور های مختلف صورت گرفته است 28 – 22 Feb, 2019
5 National Workshop on the Development of the National Land Cover Monitoring System fo Afghanistan امارات متحده عربی امان الدین حمیدی 24 – 25 Jan, 2019
6 Intergrated River Basing Management نیپال محمد عالم عابد پروؤه دو سال به منظورتوانمند سازی مدیریت منابع آب افغانستان با حمایت کشور استرالیا 28 Jan – 8Feb, 2019
7 Training Programme on Green Climate Fund (GCF) Project Formulation هندوستان احمد فاتح یوسفزی ارتقاء ظرفیت اشتراک کنندگان برنامه پیرامون چگوگی تهیه و ترتیب طرح های پیشنهادهای دولت جمهوری اسلامی افعانستان در مطابقت باپالیسی ها و استراتیژی های ملی کشور و صندوق سبز اقلیم (GCF) 28 Jan – 2 Feb, 2019
8 Training Programme on Green Climate Fund (GCF) Project Formulation هندوستان محمد سلیمان بخشی ارتقاء ظرفیت اشتراک کنندگان برنامه پیرامون چگوگی تهیه و ترتیب طرح های پیشنهادهای دولت جمهوری اسلامی افعانستان در مطابقت باپالیسی ها و استراتیژی های ملی کشور و صندوق سبز اقلیم (GCF) 28 Jan – 2 Feb, 2019
9 Training Programme on Green Climate Fund (GCF) Project Formulation هندوستان روح الله امین ارتقاء ظرفیت اشتراک کنندگان برنامه پیرامون چگوگی تهیه و ترتیب طرح های پیشنهادهای دولت جمهوری اسلامی افعانستان در مطابقت باپالیسی ها و استراتیژی های ملی کشور و صندوق سبز اقلیم (GCF) 28Jan – 2 Feb, 2019
10 The UIB-N Meeting for Enhancing Scince Based Reginal Cooperation نیپال آریا نیایش ساختار تشکیلاتی اعضا کیمته استراتیژیک تشکیل کیمته استراتیژمنطقوی حوزه دریای اندوس 17 to 18 Jan, 2019
11 Asia Pacific Clean Air Partnership/ Capacity Building Program for National Air Quality Management 2018 مالیزیا محمد عیسی وزیری 12 to 13 Nov,2018
12 Asia Pacific Clean Air Partnership/ Capacity Building Program for National Air Quality Management 2018 مالیزیا سید مهدی سادات اشتراک کشور های در حال توسعه جنوب آسیا به منظور بلند بردن سطح ارتقای ظرفیت کاری شریک ساختن ؛تجارب ؛ شناسای منابع آلودگی ها ؛ تاثیرات آلودگی هوا بالای صحت و پلان عمل هوای پاک 12 to 13 Nov,2018
13 Resilient South Asia: Regional Agenda for Climate Change Cooperation هندوستان احمد فاتح یوسفزی 11NOV, 2018
14 Capacity Environment Program of Mine Hazard Management for Sustainable Development کوریا محمد ضمیر تقوا پرگرام برای اداره پیشرفت پایدار خطرنات محیط زیستی 4 to 17 Nov, 2018
15 Asia Pacific Fourm on Low Carbon Technology چین سید یحی زیوری ارایه تکنالوژیهای جدید پیرامون کاش کاربن خاصتآترویج ساختمانهای سبز, انرژیهای تجدید و کاربن فایننس 24-26 Oct, 2018
16 Training Workshop on Identifying and Reporting Actions in National Communications for the Asia Pacific and Eastern Europe Region نیپال احمد شعیب جهش ارتقاع دانش تخنیکی کارشناسان کشور های توسعه دررابط به روش ها علم و ابزار ضروی برای انجام ارزیابی اسیب پذپری و سازگاری و تحلیل و تعبیر نتایج ارزیابی ها در اقدامات ساز گاری 8-11 Oct, 2018
17 ولین اجلاس کمیته رهبری پروژه تقویت منابع آب در افغانستان هندوستان روح الله امین تریب پلان استرایتژیک برای حوزه دریایی اندوس بالا -در بخش افغانستان برای سال 2018 -2019 26-27 2018
18 Hydrological Modeling using the JAMS/J2000 modeling system هندوستان احمد تمیم کبیری استفاده از سافتویرJ2000 نصب فعال سازی و آموزش سافتویر2000 J 25 Oct-4 Nov, 2018
19 Asia and the Pacific regional consultations in preparation for the Second meeting of the Conference of the Parties to the Minamata Convention on Mercury تایلند ادریس حکیمی 23-24 Oct, 2018
20 Central Asia Leadership Program on Environment for Sustainable Development قزاقستان عطیع الله ایشانزاده ششمین جلسه کمیته رهبری آبهای هوشمند ارایه کار کردها در سال 2018 وتشریح بخش های پروژه آبهای هوشمند 17-23 Sep, 2018
21 Asia Pacific Clean Air Partnership/ Capacity Guilding Programme for National Air Quality Managers 2018
22 Asia Pacific Clean Air Partnership/ Capacity Guilding Programme for National Air Quality Managers 2018 تایلند محمد عیسی وزیری اشتراک کشور های درحال توسعه جنوب آسیا به منظور آموزش بهتر شناسای منابع آلودگی ها ,و مسایل تشخیص پارامترهای کیفت هوا 17-20 Sep, 2018
23 Asia Pacific Clean Air Partnership/ Capacity Guilding Programme for National Air Quality Managers 2018 تایلند سید مهدی سادات اشتراک کشور های درحال توسعه جنوب آسیا به منظور آموزش بهتر شناسای منابع آلودگی ها ,و مسایل تشخیص پارامترهای کیفت هوا 17-20 Sep, 2018
24 Technical Cooperation between Germany and Afghanistan Water Sector Improvement Program (WSIP هندوستان طوفان جبران 9-13 Sep, 2018
25 Technical Cooperation between Germany and Afghanistan Water Sector Improvement Program (WSIP) هندوستان حبیب الله منیر 9-13 Sep, 2018
26 Workshop on Afghanistan Climate Budget Strategy هندوستان احمد فاتح یوسفزی 17 – 19 Sep, 2018
27 نشست متخصصان CBRN ازبکستان سونا غفاری تهیه و ترتیب پلان ملی حادثات سی بی ار ان 6- 10 Aug, 2018
28 Regional Forum for the National Designated Entities in Asia and the Pacific کوریا روح الله امین 16-20 Jul, 2018
29 کمیته هماهنگی تخنیکی پروژه SWORAM نیپال خان محمد حسنی پروژه دو ساله به منظور توانمند سازی مدیریت منابع آب افغانستان با کشور استرلیا 25-28 Jul, 2018
30 تدویر جلسه و هماهنگی پروسه ارزیابی اثرات اجتماعی و محیط زیستی پروژه تاپی امارات متحده عربی ادریس حکیمی 2- 5 Jul, 2018
31 تدویر جلسه و هماهنگی پروسه ارزیابی اثرات اجتماعی و محیط زیستی پروژه تاپی امارات متحده عربی وحید الله ابراهیمی 2- 5 Jul, 2018
32 UNFCCC- GIR-COSTT Program on Greenhouse Gases to NEPA کوریا احمد فاتح یوسفزی ایجاد ظرفیت های تخنیکی متخصصین کشورهای در حال انکشاف و کمتر انکشاف یافته در رابط به موجودی گازات گلخانه ئی 25 Jun- 19 Jul, 2018
33 Sixth GEF Assembly ویتنام حمد بلال اکبری اشتراک درجلسات ششمین اسامبله، پنجاه و چهارمین شورا ی تسهیلات جهانی محیط زیست و شورای کشور های کمتر انکشاف یافته 23- 29 Jun, 2018
34 Sixth GEF Assembly ویتنام نجیب الرحمن سعید اشتراک درجلسات ششمین اسامبله، پنجاه و چهارمین شورا تسهیلات جهانی محیط زیست و شورای کشور های کمتر انکشاف یافته 23- 29 Jun, 2018
35 Sixth GEF Assembly ویتنام محمد سلیمان بخشی اشتراک درجلسات ششمین اسامبله، پنجاه و چهارمین شورا ی تسهیلات جهانی محیط زیست و شورای کشور های کمتر انکشاف یافته 23- 29 Jun, 2018
35 Sixth GEF Assembly ویتنام تمنا داوی اشتراک درجلسات ششمین اسامبله، پنجاه و چهارمین شورای تسهیلات جهانی محیط زیست و شورای کشور های کمتر انکشاف یافته 23- 29 Jun, 2018
36 Water and Climate Change تاجکستان احمد شعیب جهش اقدامات موثر و علمی جهت انکشاف اهداف توفق شده بین المللی در زمینه منابع آبی 18- 23 Jun, 2018
37 Steering Committee Meeting Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program ( GSLEP) قرغزستان عزت الله ساحل هماهنگی بهتر بخاطر تقویت اجرای فعالیت های سازمان جهانی پروگرام پلنک برفی 14-15 Jun, 2018
38 Natural – Based Tourism (NBT) and Public Private Partnership (PPP) in Conservation Area مزمبیق محب الله فضلی 7-9 Jun, 2018
39 Central Asia International Environmental Forum on “Strengthening the Cooperation in the field of environment and sustainable development in Central Asia” ازبکستان سید قیوم هاشمی تقویت همکاری محیط زیستی و انکشاف پایدار در منطقه و آسیای مرکزی و افغانستان دربخش های تنوع حیات ساحات حفاظت شده 5-8 Jun, 2018
40 Central Asia International Environmental Forum on “Strengthening the Cooperation in the field of environment and sustainable development in Central Asia” ازبکستان توفیق الله مرادی تقویت همکاری محیط زیستی و انکشاف پایدار در منطقه و آسیای مرکزی و افغانستان دربخش های تنوع حیات ساحات حفاظت شده 5-8 Jun, 2018
41 Central Asia International Environmental Forum on “Strengthening the Cooperation in the field of environment and sustainable development in Central Asia” ازبکستان عطیع الله ایشانزاده تقویت همکاری محیط زیستی و انکشاف پایدار در منطقه و آسیای مرکزی و افغانستان دربخش های تنوع حیات ساحات حفاظت شده 5-8 Jun, 2018
42 Central Asia International Environmental Forum on “Strengthening the Cooperation in the field of environment and sustainable development in Central Asia” ازبکستان جلا الدین ناصری تقویت همکاری محیط زیستی و انکشاف پایدار در منطقه و آسیای مرکزی و افغانستان دربخش های تنوع حیات ساحات حفاظت شده 5-8 Jun, 2018
43 Regional Training Workshop for Negotiators سریلانکا غلام عباس لیاقت توانمند سازی سطح ظرفیت نمایندگان دولت در گفتگوهای چارچوب کنوانسیون ملل متحدپیرامون تغییراقلیم 4-7 Jun, 2018
44 Regional Training Workshop for Negotiators سریلانکا روح الله امین توانمند سازی سطح ظرفیت نمایندگان دولت در گفتگوهای چارچوب کنوانسیون ملل متحدپیرامون تغییراقلیم 4-7 Jun, 2018
45 National Experiences of Accessing and Progrmming Resources from Green Climate Fund in South Asia بنگلدیش محمد سلیمان بخشی ارتقا ظرفیت نماینده گان نهادهای ذیصلاح ملی (NDA)کشور ها پیرامون دسترسی به صندوق اقلیم سبز(GCF) 13-15 May, 2018
46 International Meeting and Workshop on UNECO Offece Global Geoparks in Qeshm Island ایران جلال الدین ناصری 28-30 Apr, 2018
47 Green Climate Fund Structured Dialogeue with Asia ویتنام روح الله امین ایجاد تسهیلات وسرعت بخشیدن فرصت های مناسب صندوق اقلیم سبز برای کشور های آسیایی 17 – 20 Apr, 2018
48 Environment and Climate Change هندوستان سید محمد ظاهر ماهر 9- 13 Apr, 2018
49 Environment and Climate Change هندوستان آریا نیایش 9- 13 Apr, 2018
50 Advaning National Adaptation Plans مصر روح الله امین تقویه مراحل ساختار و مرحله تطبیق پلان ملی سازگاری 4- 6 Apr, 2018
51 14th Meeting of the Governing council oo South Asia Co-operative Environment Programme (SACEP) سریلانکا تمنا داوی 26- 28 Mar, 2018
52 14th Meeting of the Governing council oo South Asia Co-operative Environment Programme (SACEP) سریلانکا محمد تواب انوری 26- 28 Mar, 2018
53 First meeting of the expert working group سویس غلام عباس عسکری 20-23 Mar, 2018
54 Afghanistan Climate Finance Unit (ACFU) in Exposure Visit to Pakistan Climate Finance Unit (PCFU) پاکستان غلام عباس لیاقت آشنایی بهتر از اهداف و چگونگی فعالیت های واحد مالی تغییراقلیم پاکستان در راستا دسترسی به منابع مالی جهانی تغییراقلیم 8- 10 Jan, 2018
45 Afghanistan Climate Finance Unit (ACFU) in Exposure Visit to Pakistan Climate Finance Unit (PCFU) پاکستان احمد فاتح یوسفزی 8- 10 Jan, 2018
56 Afghanistan Climate Finance Unit (ACFU) in Exposure Visit to Pakistan Climate Finance Unit (PCFU) پاکستان محمد سلیمان بخشی 8- 10 Jan, 2018
57 First sub regional workshop on preparation of status report and sub-regional roadmap for implementing the Global waste Management Goals towards addressing SDGs in South Asia نیپال ملنگ همت و حمیدالله نیکزاد تهید گزارش وضعیت زباله های جامعد در کشور های جنوب آسیا 25-26 2019