کاریابی

نحوه درخواست:

متقاضیان محترم اعم از ذکور و اناث میتوانند با ملاحظه شرایط استخدام بست های یاد شده برای کاندید شدن سی وی (CV) خویش را توام با اسناد دست داشته به ایمیل آدرس: ( hrrecruitment980@gmail.com  ) ارسال و یا به  آدرس اداره ملی حفاظت محیط زیست واقع ناحیه ششم، سرک دارالامان، کوچه مکتب، کابل – افغانستان مراجعه نموده
نوت:عنوان وظیفه مورد نظر خویش را در Subject line ایمیل تحریر نمائید!

فورم درخواستی بصورت آنلاین مبتوانید از لینک ذیل دانلود نمایند.

دانلود فورم درخواستی

No posts found.