هدف

بسم الله الرحمن الرحيم

استراتیژی انکشاف ملی افغانستان بدون همکاری صادقانۀ یک تعداد افراد و سازمانها نمیتوانست تهیه گردد. این استراتیژی، تحت راهنمایی کمیتۀ نظارت که از سوی جلالتمآب حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تعیین و ریاست آنرا جلالتمآب پروفیسور اسحق نادری مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اقتصادی به عهده داشت، نهایی گردید. اعضای این کمیته را جلالتمآب رنگین دادفر اسپنتا وزیر امور خارجه، جلالتمآب انوارالحق احدی وزیر مالیه، جلالتمآب جلیل شمس وزیر اقتصاد، جلالتمآب سرور دانش وزیر عدلیه، جلالتمآب حنیف اتمر وزیر معارف، جلالتمآب میر محمد امین فرهنگ وزیر تجارت، و جلالتمآب زلمی رسول مشاور امنیت ملی، تشکیل میدهد.

میخواهم از جلالتمآب احمد ضیا مسعود، معاون اول رئیس جمهور و رئیس شورای اقتصادی، ابراز امتنان نمایم. همچنین میخواهم مراتب سپاسگزاری و امتنان خویش را به جلالتمآب هدایت امین ارسلا وزیر ارشد و جلالتمآب وحید الله شهرانی معیین مالی وزارت مالیه و تیم وزارت مالیه تقدیم نمایم. من از ستره محکمه، شورای ملی، وزارتخانه ها و دوایر دولتی، مقامات ولایتی، سفرای افغانستان مقیم در خارج از کشور، کمیسیون های ملی، دفتر ریاست جمهوری، سازمانهای جامعۀ مدنی و جامعۀ جهانی نیز تشکر مینمایم.

به این ترتیب، مراتب سپاس و امتنان خویش را به جلالتمآبان وزراء، معیین ها و همچنان مسئولین ارتباطی وزارت ها با دارالانشای استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، علما، روحانیون، بزرگان قوم، مسوولین سازمانهای جامعۀ مدنی، سفرا و نماینده های جامعۀ جهانی در افغانستان، و کافۀ ملت افغانستان ابراز میدارم. ادارات ملی و بین المللی در مشوره های ولایتی سهم فعال داشته اند، که همکاری ها، نظریات و پیشنهادات شان غنامندی استراتیژی های سکتوری و تطبیق این استراتیژی ها را تضمین مینماید. همچنان از وزارت احیاء و انکشاف دهات بخاطر همکاری های مؤثر شان در عرصۀ مشوره های ولایتی تشکر مینمایم. به همین ترتیب، از همکاری های مشاورین رئیس جمهور، هریک داوود صبأ و نورالدین دلاوری، و در ضمن از محمود صیقل برای نظریات سازندۀ شان سپاسگزارم. جا دارد تا از والیان و کارمندان شان بخاطر همکاری های همه جانبۀ شان با کارمندان استراتیژی انکشاف ملی افغانستان نیز تشکر کنم.بیشتر