روابط با رسانه ها

رسانه ها مهمترین رکن ارتقای دانش محیط زیستی در جامعه هستند . امروز در جهان ، رسانه ها تعین کننده سیر ، افکار و فرهنگ در تمام سطوح زندگی و همچنین رفتار انسانها در حفاظت محیط زیست می باشد .
رسانه ها با دادن اطلاعات محیط زیستی به سطوح مختلف جامعه موجب تغیر رفتار و گسترش فرهنگ محیط زیسنی میان افراد جامعه گردیده و درنهادینه شدن فرهنگ حفظ محیط زیست میان افراد جامعه و جلوگیری از تخریب منا بع طبعی نقش ارزشمند دارد .
اکنون مسله محیط زیست به یک موضوع مهم جهانی تبدیل گردیده ، حل بحران ها و مشکلات آن بدون حضور و کمک رسانه ها امکان پذیر نیست .
ریاست اطلاعات ارتباط عامه در بخش هما هنگی با رسانه ها، آدرس های حدود 80 فیصد از رسانه های تصویری، صوتی وچاپی دولتی و خصوصی را که شامل تثبیت موقعیت این رسانه ها در شهر کابل و شماره های تماس آنها می شود آماده ساخته و از این رسانه ها جهت پوشش خبری مجالس و محافل اداره و استفاده موثر از امکانات شان برای تبلیغات محیط زیستی انجام داده است.
رسانه های صوتی و تصویری دولتی
* رادیو تلویزیون ملی، تلویزیون معارف، تلویزیون ولسی جرگه، تلویزیون مشرانوجرگه وآژانس اطلاعاتی باختر در یک همکاری نزدیک با ریاست اطلاعات وارتباط عامه این اداره قرار داشته و آنها همیشه کنفرانس های خبری، دست آوردها، اقدامات، نشست ها و جلسات مهم این اداره را تحت پوشش خبری شان قرار می دهند.
* رادیو وتلویزیون ملی درکنار پوشش خبری، تولید برنامه های ذیر ذیگنال (محیط زیست)، فراهم سازی زمینه حضور مقامات رهبری و متخصصین این اداره در برنامه های شان در مورد نشر رایگان اطلاعیه ها، ابلاغیه ها و پیام های کوتاه صوتی و تصویری محیط زیستی جهت ارتقاء سطح اگاهی عامه نیز همکاری نموده و همچنان به همکاری ممثلین رادیوتلویزیون ملی چند پیام کوتاه صوتی و تصویری محیط زیستی در رابطه به منع شکار، تشویق و ترغیب مردم به غرس نهال وحفاظت درختان نیز ثبت وبدست نشرسپرده شده است.
رسانه های خصوصی
با اکثریت مسوولین تلویزیون های شخصی وخصوصی، خبرنگاران و پرودیسران تولید برنامه های محیط زیستی آنها از نزدیک ملاقات و هماهنگی های لازم برای پوشش اخبار، گزارشات، تهیه برنامه های محیط زیستی و اداء مسوولیت های ملی و رسالت های شان درقبال حفظ و نهادینه شدن فرهنگ نگهداری محیط زیست صورت گرفته است.
تلویزیون های طلوع وآریانا وعده دادند که نظر به پالیسی که دارند از نشر رایگان کلیپ های این اداره معذرت خواسته اما هردو رسانه دراین رابطه اداء مسوولیت کرده وپیام های جالب محیط زیستی را پیرامون موضوعات مختلف محیط زیستی؛ چون اضرارپلاستیک، اهمیت آب و جلوگیری از اصراف آن، جلوگیری از آلودگی هوا و غرس نهال و گسترش فضای سبز، تولید و نشرنموده خواهشمندیم که به چنین همکاری های شان جهت فراهم سازی یک محیط زیست سالم و حفظ صحت و سلامتی هوطنان عزیزما ادامه یابد.
با همکاری وزارت محترم اطلاعات فرهنگ حدود ( 15) پیام کوتاه یک دقیقه ای محیط زیستی که انعکاس دهنده پیام ها روی موضوعات مختلف محیط زیستی می باشد، از آدرس اداره به همه رسانه های صوتی وتصویری دولتی و خصوصی ارسال شده تا آنها این پیام ها را بمنظور نهادینه شدن فرهنگ حفظ محیط زیست در جامعه در لابلای برنامه های شان نشرکنند.
رادیوها
تعداد از رادیوها علاوه از همکاری برای پوشش کنفرانس های خبری و اخباراداره، برنامه های تحت نام ( محیط زیست ) دارند و با پرودیسران شان در زمینه معرفی متخصصین و مواد لازم مورد نیاز شان جهت غنامندی و جالبیت برنامه های شان همکاری های لازم صورت گرفته است.
به تعداد (12) پیام کوتاه صوتی رادیوئی که در اداره موجود است، ذریعه مکتوب به ادرس های رادیوافغانستان، رادیوکابل و همه رادیو های شخصی و خصوصی ارسال گردیده تا آنها این پیام ها را جهت تشویق و ترغیب مردم به حفظ محیط زیست در لابلای نشرات شان بدست نشر بسپارند که همکاری تعداد از رادیوها در این ارتباط قابل قدر بوده و تعداداز رادیو ها خود شان پیام ها و برنامه های جالب را در رابطه به موضوعات مختلف محیط زیست تولید و نشرمی کنند.
ریاست اطلاعات ارتباط عامه از همه رادیوهای دولتی وخصوصی بخصوص از رادیوی خصوصی ظفر که برای اولین بار تمام ماده های قانون محیط زیست را برای یکبار به شکل رایگان بد ست نشرسپرده و هم از رادیو آموزگار که پیام ها ی این اداره را بطور رایگان بمدت دو ماه نشرنمودند، قدردانی نماییم.
روزنامه های چاپی
رسانه های چاپی هم مثل سایر رسانه ها به دو دسته تقسیم شده اند: 1 رسانه ها ی دولتی 2 رسا نه های خصوصی
رسانه های چاپی دولتی
رسانه های چاپی دولتی در زمینه تبلیغ و ترویج موضوعات مربوط به حفاظت محیط زیست نقش ارزشمند شانرا به وجه احسن انجام داده اند.
این رسانه ها درکنار اینکه اخبار مربوط به اداره را پوشش داده اند، مضامین، مطالب، شعارها و پیام های محیط زیستی را در صفحات شان طبع و چاپ نموده و بخصوص در زمینه نشر شعارهای محیط زیستی که در فصل بهار ونهال شانی از ادرس اداره ارسال شده و پیام های که بمناسبت روز های بین المللی محیط زیستی عنوانی شان فرستاده می شود.
همچنان در هر هفته و یا هم هر پانزده روز یک مضمون، مطلب و مقاله عنوانی روزنامه های چاپی (انیس، هیواد، اصلاح) ذریعه ایمیل ارسال می شود تا انها این مقالات را در صفحاتی شان طبع وچاپ نمایند.
روزنامه ها ونشریات خصوصی
با اکثریت روزنامه های خصوصی و شخصی هماهنگی های لازم صورت گرفته و از آنها در پوشش کنفرانس های خبری دعوت صورت می گیرد، و تعداد از این نشریات نیز مقالات و مضامین محیط زیستی را درصفحات شان طبع وچاپ می نمایند.
برای اخذ معلومات از اقدامات و دست آورد های اداره زمینه مصاحبه های خبرنگاران رسانه های چاپی خصوصی با رهبری و متخصصین اداره فراهم و مطالب نشر محیط زیستی آنها بشمول نظریات و انتقادات چاپ شده شان کتینگ و در صورت که نیاز به پاسخ باشد به آنها پاسخ داده می شود.
آژانس ها و خبرگزاری های ملی وبین المللی

با اکثر آژانس ها و خبرگزاری های ملی و بین المللی تامین ارتباط صورت گرفته و از آنها جهت پوشش کنفرانس های خبری و نشراخبار دست آورد های مهم اداره دعوت صورت می گیرد.
علاوه از تامین ارتباط تلفونی با آژانس ها و خبرگزاری های ملی و بین المللی ارتباط ایمیلی نیز وجود دارد که در صورت نیاز از این شیوه ارتباط نیزجهت، انتقال معلومات و انجام مصاحبه ها با مقامات رهبری و متخصصین اداره استفاده می شود.
تفاهمنامه ها
ریاست اطلاعات ارتباط عامه بمنظور استفاده بهینه از امکانات همه رسانه های جمعی در تبلیغات محیط زیستی در صدد است تا با تعداد از رسانه ها اعم از چاپی ، صوتی و تصویری تفاهمنامه های همکاری ها ی متقابل را به امضاء برساند .
درگام نخسیت عقد این تفاهمنامه ها با رادیو تلویزیون ملی ، تلویزیون معارف ، ریاست روزنامه ها و تلویزیون ولسی جرگه در نظر گرفته شده و این سلسله را با همه رسانه های جمعی کشور ادامه خواهد داد .

ریاست اطلاعات ارتباط عامه