اخبار

شماره عنوان تصویر
1 از فروش یک بال شاهین در شهر فیض آباد جلوگیری و دوباره به طبیعت رها گردید image
2 از روز جهانی و هفته محیط زیست در ولایات سمنگان و دایکندی تجلیل به عمل آمد image
3 برای ده ها تن از شاګردان مکتب حضرت قائم اګاهی محیط زیستی داده شد image
4 سیستم سوخت یک کلچه پزی مسدود و از شش صنف دیگر تعهد اخذ گردید image
5 صد ها تن از شاگردان دو مکتب آموزش های محیط زیستی را فرا گرفتند image
6 ازکودکی به فرزندان خویش بیاموزیم تا در حفاظت محیط زیست توجه کنند image
7 حشر عمومی جهت پاک کاری زباله ها در شهر میمنه راه اندازی گردید image
8 برای ۲۰۰ تن از شاگردان لیسه فیض محمد کاتب اگاهی محیط زیستی داده شد image
9 حفاظت از محیط زیست وظیفه دینی و ملی همه افراد جامعه می باشد image
10 از روز جهانی و هفته حفاظت محیط زیست در بغلان تجلیل به عمل آمد image
11 از روز جهانی محیط زیست تحت شعار "زمین ما ، آینده ما" در ولایت جوزجان تجلیل به عمل آمد image
12 از روز جهانی محیط زیست طی محفلی با شکوهی در بلخ تجلیل به عمل آمد image
13 به گرامیداشت از روز جهانی محیط زیست؛ برای صد ها تن از شاگردان مکاتب اگاهی محیط زیستی داده شد image
14 ریاست حفاظت محیط زیست بدخشان از روز جهانی محیط زیست تجلیل به عمل آورد image
15 از روز جهانی محیط زیست در غزنی تجلیل به عمل آمد image
16 از روز جهانی محیط زیست طی همایش با شکوه در هرات تجلیل به عمل آمد image
17 به گرامیداشت روز جهانی محیط زیست، حشر عمومی در شهر فیروز کوه راه اندازی گردید image
18 از روز جهانی محیط زیست در فاریاب گرامیداشت به عمل آمد image
19 با برګزاری همایش علمی از روز جهانی محیط زیست در هرات تجلیل به عمل آمد image
20 از ساحات سبز ولسوالی پریان و شهر های چاریکار و تالقان نظارت گردید image
21 مفتشین ساحوی از فعالیت ۹۲ صنف مختلف در ده ناحیه شهر کابل نظارت کردند image
22 برای کارکنان اصناف مختلف در پنج ولایت اګاهی محیط زیستی داده شد image
23 علمای دینی جوزجان وعده سپردند که موضوعات محیط زیستی را از طریق منابر مساجد تبلیغ می نمایند image
24 از داش های خشت پزی ولسوالی المار نظارت محیط زیستی به عمل آمد image
25 از فعالیت ۶۲ صنف مختلف در شهر و چهار ولسوالی هرات نظارت محیط زیستی به عمل آمد image
26 جلسه کمیته زباله های طبی ولایت سمنگان دایر گردید image
27 (۳۴۱) تن از شاگردان لیسه کارته صلح شهر میمنه آموزش های محیط زیستی را فرا گرفتند image
28 برای ده ها تن از محصلین انستیتوت علوم صحی ابن یمین اگاهی محیط زیستی داده شد image
29 برای ۶۰۰ تن از شاگردان مکاتب در شهر های میمنه و پل علم اگاهی محیط زیستی داده شد image
30 اصناف مقررات و رهنمود های محیط زیستی را رعایت کنند image
31 برای صدها تن از شاگردان مکاتب شهر های مزارشریف و ایبک اگاهی محیط زیستی داده شد image
32 سیلاب ها در کنار خسارات جانی، ساحات سبز را نیز تخریب نموده است image
33 برای صد ها تن از شاگردان مکاتب در دو ولایت اگاهی محیط زیستی داده شد image
34 ورکشاپ آموزشی جهت ارتقاء ظرفیت کارمندان وزارت انرژی و آب در بخش تغییر اقلیم برگزار گردید image
35 یک بال باز از اسارت پرنده فروشان آزاد و دوباره به طبیعت رها گردید image
36 صد ها تن از شاگردان مکاتب آموزش های محیط زیستی را فرا گرفتند image
37 از فعالیت ۱۱۶ صنف مختلف در شهرکابل و مراکز سه ولایت دیگر نظارت گردید image
38 (۹) بال (کبک) از اسارت پرنده فروشان آزاد و دوباره به طبیعت رها گردید image
39 داش های خشت پزی از سوختاندن مواد سوختی دود زا خود داری کرده، هوا را آلوده نسازند. image
40 از مالکین پنج فابریکه و شرکت تولیدی تعهد کتبی اخذ گردید image
41 استادان و شاگردان مکاتب در آبیاری نهال ها و حفاظت فضای سبز مکاتب شان سهم فعال بګیرند image
42 از ساحات سبز تخریب شده سیلاب‌های اخیر در شهر فیروز کوه نظارت گردید image
43 از وضعیت جنگلات پسته دشت ارچی نظارت گردید image
44 شفاخانه ها در جمع آوری،انتقال و حریق زباله های طبی توجه کنند. image
45 از مالکین پنج فابریکه و شرکت تولیدی تعهد کتبی اخذ گردید image
46 برای ۱۲۰۰ تن از شاگردان چهار مکتب اګاهی محیط زیستی داده شد image
47 اصناف مطابق به مقررات و رهنمود های محیط زیستی فعالیت کرده، هوا و محیط زیست را آلوده نسازند image
48 یک بال پرنده (عقاب) از اسارت پرنده فروشان آزاد و به طبیعت رها گردید image
49 رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست از ساحه حفاظت شده کول حشمت خان دیدار نمود image
50 ورکشاپ آموزشی تحت عنوان (آینده پایدار و مقابله با چالش های تغییرات اقلیمی) در فراه برگزار گردید image
51 از فعالیت ۴۴ صنف مختلف در چهار ولایت نظارت محیط زیستی به عمل آمد image
52 از جنگلات پسته کوه قره باطور ارزیابی محیط زیستی به عمل آمد image
53 برای پرنده فروشان بازار جمال آغه اگاهی محیط زیستی داده شد image
54 به تعداد (۱۱۰) اصله نهال ناجو در ولسوالی عنابه غرس گردید image
55 از مالکین ۸ فابریکه تولیدی در شهر پلخمری تعهد کتبی اخذ گردید image
56 شاگردان لیسه های آینچه و غلام سرور شهید آموزش های محیط زیستی را فرا گرفتند image
57 استادان مکاتب در مورد اهمیت محیط زیست سالم هم برای شاگردان شان آموزش بدهند image
58 برای ده ها تن از کارکنان ۳۱ صنف مختلف در پنج ولایت اگاهی محیط زیستی داده شد image
59 صد ها بال پرنده مختلف النوع از اسارت پرنده فروشان آزاد و به طبیعت شهر چاریکار رها گردیدند image
60 مفتشین محیط زیستی از فعالیت ۱۲۸صنف مختلف در هشت ناحیه شهر کابل نظارت نمودند image
61 استادان و شاگردان مکاتب در حفاظت محیط زیست سهم فعال بگیرند image
62 اصناف مطابق به مقررات و طرزالعمل های محیط زیستی فعالیت کنند image
63 اعلامیه مطبوعاتی اداره ملی حفاظت محیط زیست در پیوند به روز جهانی پرنده گان مهاجر image
64 مسوولین امنیتی از جنگلات به عنوان سرمایه ملی حفاظت کنند image
65 مالکین ۹ صنف مختلف تعهد سپردند که جواز محیط زیستی اخذ و رهنمود ها را رعایت میکنند image
66 صد ها تن از شاګردان مکاتب آموزش های محیط زیستی را فرا ګرفتند image
67 برای صد ها تن از نمازگزاران مسجد جامع سلمان فارس شهر ایبک اگاهی محیط زیستی داده شد image
68 کوره داران خشت پزی وعده سپردند که هوا و محیط زیست را آلوده نمی سازند image
69 برای پرنده فروشان در مورد اهمیت پرنده گان در زیبائی محیط زیست اگاهی داده شد image
70 آب های سطحی و زیر زمینی را آلوده نساخته و در مصرف آن صرفه جوئی نمائید image
71 مسلخ های که خلاف رهنمود های محیط زیستی فعالیت می کردند، تخریب گردیدند image
72 از آسیاب های تولید نمک نظارت محیط زیستی به عمل آمد image
73 مفتشین محیط زیستی از فعالیت ۲۱ صنف مختلف در سه ولایت نظارت کردند. image
74 به تعداد ۲۱۰ اصله نهال در اطراف معدن ساحه دادیخیل غرس گردید image
75 برای ده ها تن از طالب العلمان دارالحفاظ ولسوالی درایم اگاهی محیط زیستی داده شد image
76 اصناف توصیه ها و رهنمود های محیط زیستی را رعایت کنند image
77 برای صد ها تن از شاگردان لیسه ایبک اگاهی محیط زیستی داده شد image
78 شش حمام به خاطر آلوده ساختن هوا در شهر های کابل و کندز مسدود گردیدند image
79 استادان شاگردان مکاتب را به حفاظت از محیط زیست تشویق نمایند image
80 ده ها بال پرنده از اسارت شکارچیان و پرنده فروشان آزاد و به طبیعت رها گردیدند image
81 از متخلفین محیط زیستی در پنج ولایت تعهد اخذ گردید image
82 محصلین پوهنتون ها در حفاظت از محیط زیست مسوولیت دینی و ملی شان را ادا سازند image
83 شاگردان مکاتب و مدارس ولسوالی شینواری آموزش های محیط زیستی را فرا گرفتند. image
84 جنگلات سرمایه ملی کشور ما است، بیائید درحفظ و نگهداشت آن توجه نماییم image
85 از فعالیت ۲۷ صنف مختلف در سه ولایت نظارت محیط زیستی به عمل آمد image
86 از فعالیت ۲۷ صنف مختلف در سه ولایت نظارت محیط زیستی به عمل آمد image
87 آب جاری در جوی ها را با زباله ها و فاضلاب آلوده نسازید image
88 به شکایات محیط زیستی باشنده ګان شهرک گلباغ رسیدگی گردید image
89 مالکین محلات جمع آوری زباله ها با حریق نمودن رابر و پلاستیک، هوا را آلوده نسازند image
90 معلمین مکاتب شاکردان را به حفاظت از محیط زیست تشویق نمایند image
91 حشر عمومی غرض پاک کاری زباله ها در شهر پلخمری راه اندازی گردید image
92 برای صد ها تن از شاگردان مکاتب در سه ولایت اگاهی محیط زیستی داده شد image
93 اصنافی که هوا و محیط زیست را آلوده سازند، فعالیت های شان مسدود می گردد image
94 برای ده ها تن از محصلین انستیتیوت زراعت و وترنری غزنی اگاهی محیط زیستی داده شد image
95 ۱۰۰ بال پرنده مختلف نوع از بازار پرنده فروشی شهر چاریکار جمع آوری و به طبیعت رها گردید image
96 ۶۰۰ بوته زینتی موریان درپارک فامیلی بامیان غرس گردید image
97 از روز جهانی زمین در بلخ گرامیداشت به عمل آمد image
98 اصنافی که رهنمود های محیط زیستی را رعایت نکنند با آنها برخورد جدی صورت می گیرد image
99 مفتشین محیط زیستی از فعالیت ۹۳ صنف مختلف در هفت ناحیه شهرکابل نظارت کردند image
100 برای اشتراک کننده گان میله بهاری در ولسوالی آبکمری اگاهی محیط زیستی داده شد image
101 از محل استخراج معدن کرومایت ولسوالی کوه صافی نظارت محیط زیستی به عمل آمد image
102 برای کارکنان اصناف مختلف در چهار ولایت اگاهی محیط زیستی داده شد image
103 سه هزار اصله نهال مختلف النوع در تپه شهدای شهر پل علم غرس گردید image
104 شاگردان مکاتب به دروس، رعایت حفظ الصحه و حفاظت محط زیست توجه نمایند image
105 برای صدها تن از شاگردان مکاتب شهر های مزارشریف و ایبک اگاهی محیط زیستی داده شد image
106 از شخصی که دو اصله درخت را در شهر مزارشریف قطع کرده بود، تعهد اخذگردید image
107 کارکنان مراکز صحی در جمع آوری، انتقال و حریق ساختن زباله های طبی توجه نمایند image
108 کارکنان اصناف هوا و محیط زیست را آلوده نسازند. image
109 فابریکات و تانک تیل ها با گسترش ساحات سبز از آلودگی صوتی و هوا جلوگیری کنند image
110 از ۱۱۲ فعالیت مختلف در چهار ناحیه شهر هرات نظارت محیط زیستی به عمل آمد image
111 علماء و خطباءکرام از طریق منابر مساجد مردم را به حفاظت از محیط زیست دعوت نمایند image
112 از ساحه معدن گنده کوتل ولسوالی یکه لنگ نظارت گردید image
113 حفاظت از نهال ها و فضای سبز مسوولیت همه افراد جامعه می باشد image
114 در انستیتیوت های مسلکی و حسابداری بامیان۱۳۰ اصله نهال غرس ګردید image
115 برای صد ها تن از شاگردان مکاتب اگاهی محیط زیستی داده شد image
116 والی پنجشیر: ادارات امارتی ۲۰ اصله نهال در صحن تعمیر شان غرس کنند image
117 سمیناری تحت عنوان" نقش جوانان درحفظ محیط زیست" در انستیتیوت زراعت غزنی دایر گردید image
118 از فعالیت ۳۷ صنف مختلف بشمول چندین مراکز صحی در سه ولایت نظارت گردید image
119 ۳۰۰ اصله نهال در شاهراه تاتارخانه شهر میمنه غرس گردید. image
120 والی بامیان با غرس نهال؛ ادارات دولتی را تشویق به نهال شانی کرد image
121 در دو مکان مناسب شهرهای فیض آباد و پل علم ۹۰۰ اصله نهال غرس گردید image
122 مفتشین محیط زیستی از فعالیت ۷۹ صنف مختلف در هفت ناحیه شهرکابل نظارت کردند image
123 خبازی ها و مراکز صحی ، رهنمود های محیط زیستی را رعایت کنند image
124 دومین نشست کمیته تعین سهمیه مواد مخرب لایه اوزون دایر گردید image
125 برای فروشنده گان تفنگ های شکاری اگاهی محیط زیستی داده شد image
126 رئیس جدید ریاست حفاظت محیط زیست بغلان معرفی گردید image
127 کمپاین نهال شانی در ولایت کاپیسا آغاز گردید image
128 کمپاین نهال شانی تحت شعار ( غرس نهال محو خشکسالی) در بامیان آغاز گردید image
129 از فعالیت ۶۶ صنف مختلف بشمول چندین مراکز صحی در سه ولایت نظارت گردید image
130 صد ها اصله نهال در مکان های تعلیمی و نظامی غرس گردید image
131 اعلامیه مطبوعاتی image
132 برای مالکین و کارکنان ۳۵ صنف مختلف رهنمود های محیط زیستی توزیع گردید image
133 ریاست حفاظت محیط زیست هرات ۲۰۰ اصله نهال را به ریاست آبرسانی اهداء کرد image
134 از فعالیت۳۶ اصناف مختلف نظارت محیط زیستی صورت گرفت image
135 همه اصناف فعالیت های شان را مطابق قانون و مقررات محیط زیستی عیار سازند image
136 در تپه شادیان ولسوالی نهر شاهی۵۰۰ اصله نهال ناجوغرس گردید image
137 کارکنان اصناف در جمع آوری زباله های شان توجه نموده، محیط زیست را آلوده نسازند image
138 حفاظت از محیط زیست سالم وظیفه هر فرد جامعه است image
139 کمپاین نهال شانی با غرس ده ها اصله نهال در ولایت پروان آغاز گردید image
140 مردم و مسوولین ادارات در آبیاری و نگهداری نهال های تازه غرس شده توجه نمایند image
141 حشر عمومی بمنظور جمع آوری و انتقال زباله ها در شهر فیروزکوه راه اندازی گردید image
142 ۳۳۴ بال پرنده مختلف النوع از بازار پرنده فروشان پل مالان جمع آوری و دوباره به طبیعت رها گردید image
143 حافظ عزیز الرحمن: روژه د رحمتونو او برکتونو میاشت ده، ورڅخه اعظمي ګټه پورته کړئ image
144 پروگرام نهال شانی تحت عنوان (غرس نهال و محو خشکسالی) در دایکندی آغاز گردید image
145 پروگرام نهال شانی در ولایت تخار آغاز گردید image
146 ازشکارچیان وفروشنده گان ۲۰۰ بال پرنده در هرات تعهد اخذ گردید image
147 پروگرام نهال شانی با غرس نهال توسط رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست در پوهنتون کابل آغاز گردید. image
148 از ۲۰ فعالیت آلوده کننده محیط زیست در شهر های مزار شریف و تالقان نظارت گردید image
149 بیائید باغرس نهال مسوولیت ایمانی خود را برای سرسبزی محیط زیست ادا نمایم image
150 ورکشاپ پیرامون یافته های تحقیقی اثرات تغییرات اقلیم در چهار ولایت دایر گردید image
151 ۲۵۰ هزار اصله نهال برای سرسبزی محیط زیست بدخشان غرس میگردد. image
152 ۱۶ بال جل و یک کبک کوهی دو باره به طبیعت رها گردید . image
153 چهار منبع آلوده کننده محیط زیست در هرات مسدود گردید. image
154 از فابریکه تولید آب معدنی و مواد غذایی سرخ سفید در ولسوالی بگرام نظارت گردید image
155 نظارت از فعالیت تولیدی و صنعتی به منظور تطبیق قوانین و رهنمود های محیط زیست در سطح شهر هرات. image
156 غرس ده ها اصله نهال زینتی در مکتب اتحاد جیلانی ناحیه ششم شهر هرات image
157 بیائید؛ برای افغانستان سرسبز و آباد تلاش کنیم. image
158 برای ده ها تن از شاگردان کورس هیواد اگاهی محیط زیستی داده شد image
159 بک منبع آلوده کننده هوا در شهرتالقان مسدود گردید image
160 اعلامیه مطبوعاتی بمناسبت روز جهانی حیات و حش image
161 برای پرنده گان وحشی در ساحات تخت رستم دانه افشانی صورت گرفت image
162 از فعالیت ۵۶ صنف مختلف در سه ولایت نظارت گردید. image
163 از شکار پرنده گان و حیات وحش در دو منطقه شهر میمنه جلوگیری گردید. image
164 برای کارمندان ادرات دولتی و کورس آموزشی کوثر اگاهی محیط زیستی داده شد image
165 از ۱۶۴ فعالیت جهت جلوگیری از آلودگی هوای شهرکابل نظارت گردید image
166 مبارزه با آلودګی های محیط زیستی وظیفه همه اقشار جامعه می باشد image
167 ۱۰۰ اصله نهال در صحن آمریت دارالایتام ریاست کار و امور اجتماعی کندز غرس گردید. image
168 انتقال تجارب میان کارمندان ولایاتی، سبب موفقیت در کارهای شان می گردد. image
169 هموطنان گرامی! image
170 با اصنافی که هوا را آلوده سازند برخورد جدی صورت می گیرد image
171 بیائید برای کاهش آلودگی هوا نهال غرس کنیم . image
172 شاگردان کورس های آ موزشی و مکاتب نهال غرس کرده و در نگهداری ان توجه کنند image
173 مردم با غرس نهال در سرسبزی محیط زیست سهم فعال بگیرند image
174 از ساحات استخراج معدن سرب و جست ولسوالی یکه ولنگ نظارت گردید. image
175 کمپاین ملی نهال شانی در نیمروز آغاز گردید image
176 کمپاین نهال شانی در سمنگان آغاز گردید. image
177 دومین کمپاین نهال شانی در شهر میمنه راه اندازی گردید image
178 با اصنافی که هوا و آب را آلوده سازند، برخورد جدی صورت می گیرد image
179 رهنمود های محیط زیستی برای مالکین اصناف در چهار ولایت توزیع گردید. image
180 کمپاین ملی نهال شانی با غرس نهال در ناحیه هفتم شهر میمنه آغاز گردید. image
181 صد ها تن از شاگردان دوکورس زمستانی آموزش های محیط زیستی را فرا گرفتند. image
182 مالکین اصناف جواز محیط زیستی اخذ کرده، هوا و محیط زیست را آلوده نسازند . image
183 با اصنافی که جواز محیط زیستی نداشته باشند برخورد جدی صورت می گیرد image
184 کارمندان ریاست حفاظت محیط زیست هرات در برنامه غرس نهال ولسوالی انجیل اشتراک کردند image
185 برای صد ها تن از شاگردان کورس های آموزشی اگاهی محیط زیستی داده شد. image
186 ورکشاپ اگاهی دهی در مورد تغییر اقلیم افغانستان دایرگردید . image
187 مالکین ۹ بلند منزل تعهد سپردند که فلتر های تصفیه دود را ترمیم می نمایند image
188 شاگردان مکاتب و کورس های آموزشی در برنامه های نهال شانی سهم فعال بگیرند image
189 ادارات دولتی در پاکی محیط زیست و زیباء سازی شهر ها سهم فعال بگیرند image
190 کمپاین ملی نهال شانی در ولایت بغلان آغاز گردید. image
191 برای صد ها تن ار شاگردان کورس موفقیت اگاهی محیط زیستی داده شد image
192 در مورد رعایت رهنمود های محیط زیستی برای کارکنان اصناف مختلف اگاهی داده شد. image
193 برای شاگردان کورس آموزشی استاد خالد اگاهی محیط زیستی داده شد image
194 با اصنافی که هوا و محیط زیست را آلوده سازند برخورد جدی صورت می ګیرد image
195 یک بال پرنده وحشی نوع کرگس بعد از تداوی دو باره به طبیعت رها گردید. image
196 مردم در شناسائی منابع آلوده کننده هوا با مفتشین محیط زیستی همکاری کنند image
197 شاگردان مکاتب و همه اقشار جامعه با غرس نهال در سرسبزی کشور سهم فعال بگیرند . image
198 دو قلاده گرگ وحشی از بند مردم محل آزاد و دو باره درکوه های هندوکش رها گردیدند image
199 برای کارکنان اصناف مختلف درمورد اضرار آلودگی های محیط زیستی اگاهی داده شد. image
200 رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست با مشاور رئیس جمهور فدراسیون روسیه ملاقات کرد image
201 از متخلفین که جنگلات تازه را قطع کرده بودند، تعهد کتبی اخذ گردید . image
202 به شکایات محیط زیستی اصناف و کسبه کاران شهر نیلی رسیدگی گردید image
203 از نحوه فعالیت کوره زباله سوز طبی منطقه روضه نظارت گردید image
204 از فعالیت ۱۰۷ صنف مختلف در پنج ناحیه شهر کابل نظارت گردید . image
205 کمپاین ملی نهال شانی درولایت بلخ آغاز گردید. image
206 نظارت جدی از منابع آلوده کننده هوا در مرکز و ولایات ادامه دارد . image
207 از ساحات جنگلات طبیعی نیمروز نظارت گردید. image
208 کمپاین ملی نهال شانی در ولایت هرات آغاز گردید image
209 دو منبع بزرگ آلودگی هوا در شهر های مزارشریف و هرات مسدود گردید. image
210 برای ده ها تن از شاگردان مدرسه و کورس های آموزشی اگاهی محیط زیستی داده شد. image
211 پلنگ برفی گرفتار شده در یک مکان امن در شهرفیض آباد نگهداری می شود image
212 هموطنان گرامی! image
213 اصنافی که جواز محیط زیستی اخذ نکنند با آنها برخورد جدی صورت می گیرد image
214 شورای رضاکاران محیط زیست در اطراف بند برق سوختک ولسوالی شهرستان ایجاد گردید image
215 حفاظت از محیط زیست مسوولیت همه افراد جامعه می باشد . image
216 سهم شاگردان مراکز اموزشی در تبلیغ محیط زیستی با اهمیت است . image
217 پنج منبع بزرگ آلوده کننده هوا در سه ناحیه شهر کابل مسدود گردید. image
218 رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با رئیس ( UNDP) پروگرام انکشافی ملل متحد در افغانستان ملاقات کرد. image
219 مالکین اصناف مطابق به قانون و رهنمود های محیط زیستی فعالیت نمایند. image
220 اطلاعیه image
221 برای شاگردان مرکز آموزشی تلاش در شهر چاریکار اگاهی محیط زیستی داده شد image
222 اصناف رهنمود ها را رعایت کرده، محیط زیست را آلوده نسازند. image
223 مردم در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست سهم فعال بگیرند image
224 از مالکین واسطه نقلیه دودزا در شهر میمنه تعهد اخذ گردید image
225 سه تن به اتهام شکار غیر قانونی در ولسوالی ارغنجخواه دستگیرگردیدند. image
226 برای نماینده گان مردم ولسوالی اندخوی اگاهی محیط زیستی داده شد. image
227 ازسیستم سوخت و فلتر تصفیه دود ۷۴ منبع آلوده کننده هوای شهرکابل نظارت گردید image
228 برای شاگردان جمعیت هلال احمر افغانی شهر چاریکار اګاهی محیط زیستی داده شد image
229 منسوبین امنیتی و مردم محل از قطع جنگلات و شکار حیات وحش جلوگری نمایند. image
230 تحقیقات علمی و ساینسی باعث پیشرفت کشور می‌گردد. image
231 برای شاګردان کورس آموزشی کابل نمبر(۱) بندر خان آباد اگاهی محیط زیستی داده شد image
232 اصنافی که جواز محیط زیستی اخذ نکنند، با آنها برخورد جدی صورت می گیرد image
233 برای ۵۰۰ تن از علما،متنفذین و جوانان ولسوالی پاتو اگاهی محیط زیستی داده شد image
234 اهمیت رعایت قوانین و رهنمود های محیط زیستی به مالکین اصناف توضیح گردید image
235 از شرکت وارد کننده گازات مخرب لایه اوزون در ناحیه نهم شهرکابل نظارت گردید image
236 شاگردان مکاتب و محصلین درحفاظت محیط زیست نقش فعال بگیرند image
237 جلسه مشترک هماهنگی اکادمی علوم، وزارت مالیه و اداره ملی حفاظت محیط زیست برگزار شد. image
238 ۲۰۰ اصله نهال درخت ثور در ناحیه دوم شهر مزارشريف غرس گردید image
239 برای کارکنان اصناف مختلف در مورد رهنمود های محیط زیستی اگاهی داده شد. image
240 شب هنگام از سیستم سوخت مرکز گرمی و فلتر تصفیه دود ۱۰۹ بلند منزل درهفت ناحیه شهر کابل نظارت گردید image
241 از شرکت وارد کننده گازات مخرب لایه اوزون در ناحیه پانزدهم شهرکابل نظارت گردید image
242 شاگردان در نگهداری نهال ها و بته های زینتی مکاتب و مدارس شان سهم فعال بگیرند image
243 به منظورجلوگیری از آلودگی هوا، از فعالیت۴۷ صنف مختلف نظارت گردید. image
244 برای ده ها تن از شاگردان کورس رحمانی شهر پلخمری اگاهی محیط زیستی داده شد image
245 از سیستم سوخت ۳۹ صنف مختلف به منظور جلوگیری از آلودگی هوا نظارت گردید. image
246 رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست از تخریب زمین ها ساحه ارغندی بازدید بعمل آورد. image
247 بیانیه اصلاحی برای کارمندان اداره ملی حفاظت محیط زیست ارایه گردید. image
248 مفتشین محیط زیستی از سیستم سوخت اصنافی مختلف درسه ولایت نظارت کردند. image
249 جلسه کمیته هماهنگی محیط زیستی ولایت پنجشیر دایرگردید image
250 دو منبع آلوده کننده هوا در شهر کابل مسدود و از مالک سه فعالیت دیگر تعهد اخذ گردید. image
251 ۱۴۰ تن از شاگردان و طلب العلمان آموزش های محیط زیستی را فراگرفتند. image
252 اصناف رهنمود ها را رعایت کرده و جواز محیط زیستی اخذ نمایند image
253 برای کلانتران اصناف و مالکین کارخانه ها در مورد اضرار آلودگی هوا اگاهی داده شد image
254 برای شاگردان مرکز تعلمی و حرفوی ریاست کار امور اجتماعی اګاهی محیط زیستی داده شد image
255 ۱۲۰۰ تن از شاگردان سه مکتب ودو مدرسه دینی آموزش های محیط زیستی را فراگرفتند. image
256 برای صد ها تن از شاگردان یک مدرسه دینی و یک کورس زمستانی اگاهی محیط زیستی داده شد image
257 مفتشین محیط زیستی از فعالیت ۲۵ صنف مختلف در شهر هرات نظارت نمودند . image
258 برای مقتدیان یک مسجد در شهر قلعه نو و مالکین هوتل های شهر میمنه اگاهی محیط زیستی داده شد image
259 حفاظت از محیط زیست؛ حفاظت از زندگیست. image
260 مفتشین محیط زیستی از سیستم سوخت ۱۶۹ صنف مختلف در شش ناحیه شهر کابل نظارت کردند image
261 مالکین اصناف وعده سپردندکه بطور قانونی فعالیت کرده، هوا و محیط زیست را آلوده نمی سازند. image
262 معین اداره ملی حفاظت محیط زیست با سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی دیدار کرد. image
263 رئیس حفاظت محیط زیست دایکندی با مسئولین یوناما دیدار کرد. image
264 هلمند کې د رخام ډبرو د استخراج معدنونو د چاپېریالي اغیزو د ارزونې په موخه نظارت ترسره شو image
265 حشر عمومی برای جمع آوری زباله ها از بازار صیاد راه اندازی گردید image
266 سیستم سوخت ۵ بلند منزل به خاطر انتشار دود غیر مجاز و آلوده ساختن هوای شهرکابل مسدود گردید image
267 برای صد ها تن از شاگردان کورس های آموزشی اگاهی محیط زیستی داده شد. image
268 شرکت های که جواز محیط زیستی اخذ نکرده بودند، فعالیت های شان مسدود گردید. image
269 چهار کلینیک و سه رستورانت به خاطرتخلف محیط زیستی در ولسوالی سیاه گرد مسدود گردید image
270 شاگردان در پاک نگهداشتن محیط خانه، مکاتب و مدارس شان توجه کنند. image
271 شاگردان در پاک نگهداشتن محیط خانه، مکاتب و مدارس شان توجه کنند. image
272 په زابل کې د کورم د استخراج معدنونو د چاپېریالي وضعیت نظارت وشو image
273 نقش رضاکاران محیط زیست در جلوگیری از آلودگی ها با اهمیت می باشد image
274 دو گنبد حمام به خاطر استفاده از مواد سوخت دود زا و آلوده ساختن هوا در شهر چاریکار مسدود گردید. image
275 اهمیت جنگلات و حیات وحش برای اعضای انجمن جنگلداری ولسوالی سیدکرم تشریح گردید. image
276 د هواککړتیا د مخنیوي په موخه کونړ او پکتیا کې د۳۹فعالیتونو څخه نظارت ترسره شو image
277 از سیستم سوخت ۱۱۹ صنف مختلف و منابع آلوده کننده هوا در شش ناحیه شهر کابل نظارت گردید. image
278 فعالیت دو گنبد حمام به خاطر نداشتن فلتر تصفیه دود در شهر کندز مسدود گردید image
279 مالکین اصناف فعالیت های شان را معیاری ساخته، هوا و شهر را آلوده نسازند. image
280 از فعالیت ۳۰ صنف مختلف دود زادر شهر های پلخمری و ایبک نظارت نمودند. image
281 مراکز صحی در جمع آوری، انتقال و حریق زباله های شان توجه نمایند. image
282 برای جلوگیری از مصاب شدن به امراض مختلف، هوا و آب را آلوده نسازید. image
283 برای مالکین و کارکنان اصناف مختلف اگاهی محیط زیستی داده شد image
284 از سه شکارچی در مناطق جنگلی نیمروز تعهدکتبی اخذ گردید. image
285 شرکت ها، فابریکات و اصناف تولیدی رهنمود های محیط زیستی را رعایت و هوا را آلوده نسازند image
286 حمام های که فلتر تصفیه دودشان عوارض تخنیکی داشته وهوا را آلوده سازد، مسدود می گردد. image
287 با اصناف که هوا و آب را آلوده سازند برخورد جدی صورت می گیرد. image
288 برای محصلین پوهنتون بلخ، در مورد عوامل و اضرار آلودگی هوا اگاهی داده شد image
289 از فعالیت و سیستم سوخت ۵۴ منبع آلوده کننده هوا نظارت گردید image
290 از منابع طبیعی استفاده معقول نموده و تهدیدهای تغییر اقلیم را جدی بگیرید. image
291 مبارزه با آلودگی هوا وظیفه هر فرد جامعه می باشد image
292 مفتشین محیط زیست با مردم برخورد نیک کرده و وظایف شان را صادقانه انجام دهند. image
293 برای صد ها تن در دو ولایت اگاهی محیط زیستی داده شد. image
294 از شش فعالیت صنفی در سه ناحیه بلخ نظارت محیط زیستی به عمل آمد. image
295 فابریکه داران رهنمود های محیط زیستی را رعایت نموده، هوا را آلوده نسازند. image
296 مسوولین و متنفذین ولسوالی ها، از جنگلات وحیات و حش مناطق شان حفاظت نمایند image
297 از کوه آغا حسین سروی ابتدائی محیط زیستی صورت گرفت . image
298 حفاظت محیط زیست مسوولیت دینی و ملی هر فرد جامعه می باشد. image
299 مردم در شناسائی منابع آلوده کننده هوا با مفتشین محیط زیست همکاری کنند image
300 از فعالیت ۶۹ صنف مختلف در مرکز و ولسوالی نجراب نظارت گردید. image
301 حشر عمومی به منظور جمع آوری زباله های داخل شهر شبرغان راه اندازی گردید. image
302 د هواککړتیا راکمولو او مخنیوي په هکله سلګونو تنو ته عامه پوهاوی ورکړل شو image
303 به شش مورد شکایات محیط زیستی شهروندان کابل رسیدگی گردید image
304 دو کنبد حمام مسدود و از مالکین چند منبع آلوده کننده هوا تعهد اخذ گردید. image
305 ولسوال ها در حفاظت منابع طبیعی و حیات وحش توجه نمایند. image
306 وضعیت محیط زیستی ولسوالی های غوریان، گذره و انجیل بررسی گردید image
307 تخلیه فاضلاب درجوار محلات مسکونی ممنوع می باشد image
308 از منابع آلوده کننده هوا در چهار ولایت نظارت گردید . image
309 از جنگلات طبیعی ولسوالی شتل نظارت صورت گرفت image
310 مالکین اصناف تعهد کردند که جواز محیط زیستی اخذ و رهنمود ها را رعایت می نمایند image
311 شفاخانه ها و مراکز صحی در جمع آوری، انتقال و حریق زباله های طبی شان توجه نمایند image
312 از فعالیت ۶۵ صنف مختلف و منابع آلوده کننده هوا در چهار ولایت نظارت گردید. image
313 با اصناف و منابع آلوده کننده هوا برخورد جدی صورت می گیرد image
314 دو برنامه اگاهی دهی محیط زیستی در شهر ایبک و و لسوالی سیغان برگزار گردید image
315 با تخلیه کثافات و زباله در بستر دریا و جوی ها، محیط زیست را آلوده نسازید image
316 فراهم سازی محیط زیست سالم، بدون همکاری مردم امکان پذیر نمی باشد image
317 اعلامیه مطبوعاتی اداره ملی حفاظت محیط زیست در پیوند به بیست و هشتمین کنفرانس تغییر اقلیم ملل متحد Twenty eight Session of the Conference of the Parties (COP28) image
318 یک گنبد حمام به خاطر تخطی های مکرر محیط زیستی مسدود گردید image
319 برای ده ها تن از شاگردان مکتب یمبلاق شهر میمنه اگاهی محیط زیستی داده شد. image
320 ۶۰۰ پایه اجاق آفتابی برای اهالی قریه های همجوار فلات بامیان توزیع گردید. image
321 تلاش های جدی برای جلوگیری از آلودگی هوا در مرکز و ولایات ادامه دارد image
322 دست فروشان از طریق بلندگو در داخل شهر ها آلودگی صوتی خلق نکنند image
323 مراکز صحی در جمع آوری، انتقال و حریق زباله های طبی شان توجه نمایند image
324 از متخلفین محیط زیستی در سه ولایت کشور تعهد کتبی اخذ گردید image
325 با اصناف و منابع که هوای شهر کابل را آلوده سازند، برخورد جدی صورت گیرد image
326 از واردات دو شرکت گازات مواد مخرب لایه اوزون (R22) و محل نگهداری آن نظارت گردید image
327 ده ها بال پرنده وحشی از جمعه بازار شهر هرات جمع آوری و دوباره درطبیعت رها گردید. image
328 مالکین حمام ها تعهد سپردندکه هوای شهر مزار شریف را آلوده نمی سازند. image
329 از ۳۱ فعالیت تولیدی، صنعتی و صنفی در دو ناحیه شهر و دو ولسوالی هرات نظارت گردید. image
330 علمای کرام در مورد اهمیت حفاظت محیط زیست به مردم اگاهی دهند image
331 زباله های شهری باید به شکل درست جمع آواری و مدیریت شوند image
332 برای شاگردان لیسه پغمان قشنگ اگاهی محیط زیستی داده شد image
333 ده ها بال پرنده نادر در بازار پرنده فروشی شهر چاریکار شناسائی و به طبیعت رها گردید image
334 زباله های طبی باید به شکل معیاری مدیریت شوند image
335 پنج بال باشه در ولایت بلخ دوباره به طبیعت رها گردید image
336 فعالیت اصناف که هوا را آلوده سازد مسدود می گردد image
337 مسؤلین ولسوالی ها درکنار تامین امنیت مردم به حفاظت محیط زیست هم توجه نمایند. image
338 پرنده گان و حیوانات نایاب یکی از سرمایه های ملی کشور ما می باشند image
339 په کونړ کې یوه وحشي بیزو طبعیت ته خوشې شوه image
340 موسسات ملی و بین المللی در تطبیق پلان های محیط زیستی همکاری نمایند. image
341 از فعالیت ۴۷ صنف مختلف در چهار ناحیه شهر کابل نظارت گردید image
342 برای استادان و شاگردان مکتب دمقول شهر میمنه اگاهی محیط زیستی داده شد image
343 برای صد ها تن از شاگردان مکاتب اگاهی محیط زیستی داده شد image
344 ملا امامان مساجد در مورد حفاظت محیط زیست برای نمازگزاران تبلیغ نمایند. image
345 ۱۲ بال پرنده وحشی دو باره به طبیعت رها گردید image
346 برای صدها تن از شاگردان مکتب خصوصی بامیکا اگاهی محیط زیستی داده شد. image
347 حفاظت محیط زیست مسوولیت دینی و ملی هر فرد جامعه می باشد. image
348 اعلان کاریابی image
349 د چاپېریالي اصولو د تطبیق په موخه د ۴۹فابریکو له فعالیتونو څخه څارنه وشوه image
350 اطلاعیه اداره ملی حفاظت محیط زیست برای کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا image
351 از فعالیت ۴۰ صنف مختلف در سه ولایت نظارت گردید. image
352 برای ۱۰۰۰ تن از شاگردان مکاتب در سه ولایت کشور اکاهی محیط زیستی داده شد image
353 حشر عمومي برای جمع آوری زباله ها در شهر پل علم راه اندازی گردید. image
354 آهنگران برای جلوگیری از آلودگی هوا، فلتر تصفیه دود نصب کنند. image
355 نقش ملا امامان مساجد در تبلیغ حفاظت از محیط زیست با اهمیت می باشد. image
356 استادان مکاتب در مورد اهمیت حفاظت از محیط زیست به شاگردان اگاهی بدهند image
357 شرکت ها و فابریکات تولیدی و صنعتی جواز محیط زیستی اخذ نمایند image
358 دعوت نامه مطبوعاتی image
359 به شکایات محیط زیستی اهالی شهرک امید سبز رسیدگی گردید image
360 برای شاگردان مکتب حاجی حسین قرلق اگاهی محیط زیستی داده شد image
361 لوارم جانبی آلوده کننده صوتی از وسایط نقلیه جمع آوری می گردد . image
362 برای ۱۰۰۰ خانواده قریجات همجوار فلات بامیان اوجاقهای آفتابی توزیع گردید. image
363 اگر می خواهید صحتمند باشید، محیط زیست را آلوده نسازید image
364 مراکز صحی در مدیریت سالم زباله های خطر ناک طبی شان توجه نمایند. image
365 لوازم جانبی آلوده کننده صوتی و نوری از وسایط نقلیه جمع آوری می گردد image
366 بحث ولایتی پیرامون تغییراقلیم در بامیان دایر گردید image
367 سنگ تهداب ساخت دروازه ورودی پارک ملی واخان گذاشته شد. image
368 از هفته جهانی تغییراقلیم طی محفلی در جوزجان تجلیل به عمل آمد image
369 از فعالیت۵۷ صنف مختلف در پنج ناحیه شهر کابل نظارت گردید. image
370 شاگردان لیسه محمود راقی آموزش محیط زیستی را فرا گرفتند image
371 از هفته جهانی تغییر اقلیم در ولایت فاریاب تجلیل به عمل آمد. image
372 اداره ملی حفاظت محیط زیست آماده گی کامل دارد تا در زمستان از آلودگی هوا جلوگیری کند image
373 میزگرد، پیرامون تغییراقلیم و پیامدهای مخرب آن در بلخ برگزار گردید image
374 برای وسایط نقلیه دود زا اجازه گشت و گزار در شهر میمنه داده نمی شود image
375 از فعالیت ۱۸ صنف مختلف بشمول فابریکات تولیدی و صنعتی در هرات نظارت گردید image
376 برای صد ها تن از شاگردان لیسه لرغان شهرایبک اگاهی محیط زیستی داده شد image
377 مراکز صحی در مدیریت سالم زباله های خطرناک طبی شان توجه کنند image
378 از گشت و گذار وسایط نقلیه آلوده کننده محیط زیست در شهر هرات جلوگیری گردید image
379 اهمیت محیط زیستی جنگلات برای اهالی قریه مینو دشت مولانا توضیح گردید image
380 شاگردان مکتب افغان شیرزاد آموزش محیط زیستی را فرا گرفتند image
381 از هفته جهانی تغییراقلیم طی محفلی در تخار تجلیل به عمل آمد image
382 از هفته جهانی تغییر اقلیم در دایکندی تخلیل به عمل آمد . image
383 حمام ها فلتر تصفیه دود نصب کرده؛ هوا را آلوده نسازند image
384 ریاست محیط زیست بدخشان شکار حیات و حش در پارک ملی واخان را تکذیب می نماید image
385 از هفته جهانی تغییر اقلیم در پنجشیر گرامیداشت به عمل آمد image
386 از هفته جهانی تغییراقلیم طی محفل با شکوهی در بغلان تجلیل گردید image
387 از هفته جهانی تغییر اقلیم در ولایت کندز تجلیل به عمل آمد. image
388 با راننده گان وسایط نقلیه دود زا برخورد جدی صورت می گیرد. image
389 برای ۸۰۰ صد تن از شاگردان مکاتب آگاهی محیط زیستی داده شد image
390 راننده گان وسایط نقلیه با تولید آلودگی صوتی آرامش مردم را بر هم نزنند image
391 از هفته جهانی تغییر اقلیم در پروان تجلیل گردید image
392 برگزاری نشست پیرامون تهیه پروفایل محیط زیستی image
393 جلسه کمتیه ایجاد تصفیه خانه ها برای فاضلاب شهر کابل دایر گردید. image
394 کنفرانسی تحت عنوان "تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن برای افغانستان" در هوتل سرینا برگزار گردید image
395 د نفرایټو د استخراج له معدن څخه د چاپېریالي چارو د ارزونې په موخه څارنه وشوه image
396 سفر معین مسلکی و پالیسی اداره ملی حفاظت محیط زست به ولایت بغلان image
397 سفر معین مسلکی و پالیسی اداره ملی حفاظت محیط زست به ولایت سمنگان image
398 مراکز صحی درجمع آوری، انتقال و حریق زباله های طبی شان توجه نمایند. image
399 از هفته جهانی تغییراقلیم در بامیان تجلیل ګردید image
400 با عاملین آلودگی صوتی برخورد قانونی صورت می گیرد. image
401 مالکین اصناف تعهد سپردند که جواز محیط زیستی اخذ می نمایند image
402 داشتن معلومات محیط زیستی برای هر فرد جامعه لازم و ضروری میباشد image
403 کارمندان ریاست محیط زیست هرات جهت غم شریکی با آسیب دیده گان زلزله اخیر، به ولسوالی زنده جان سفر نمودند image
404 رئیس جدید منابع بشری معرفی و رسمآ به کار آغاز کرد. image
405 برای صد ها تن از شاگردان مکاتب در مورد اهمیت هوای پاگ معلومات داده شد. image
406 برای ۴۰۰ تن از شاگردان مکتب شهیر عزیزی اگاهی محیط زیستی داده شد. image
407 اصناف که جواز محیط زیستی نداشته باشند، فعالیت شان مسدود می گردد image
408 د چرګانو د دانې توليدي شرکت او یو شمېر اصنافو له فعالیتونو څخه څارنه وشوه image
409 مبارزه با آلودگی هوا مسوولیت همه افراد جامعه می باشد image
410 جلسه چهار روزه ملی مشورتی پیرامون اثرات تغییراقلیم بالای مدیریت منابع آبی افغانستان پایان یافت image
411 کارخانه ها و فابریکات مکلف به رعایت کردن رهنمودهای محیط زیستی می باشند. image
412 از شکار ۱۰ بال پرنده باد خورک در ولسوالی حضرت سلطان جلوگیری ګردید image
413 با اشخاصیکه جنگلات را قطع نمایند، برخورد قانونی صورت می گیرد image
414 مالکین ۴۶ صنف مختلف تعهد نمودند،که جواز محیط زیستی اخذ می نمایند image
415 مفتشین محیط زیستی از جریان پاک کاری زباله های شهری ناحیه چهارم نظارت نمودند image
416 اهمیت محیط زیستی نهال و فضای سبز برای شاگردان مکتب پشه خانی تشریح گردید image
417 وکلای گذر و مردم محل درحفاظت نهال ها و بته های زینتی جاده های شهری توجه نمایند image
418 برای طلب العلمان مدرسه امام صادق اگاهی محیط زسیتی داد شد. image
419 یک بال باشه در ولسوالی فیروز نخچیر دوباره به طبیعت رها گردید image
420 اطلاعیه image
421 هیئت تخنیکی این اداره جهت اشتراک درورکشاپ تسهیلات جهانی محیط زیست عازم کشوراردن گردید . image
422 مالکین و کارکنان اصناف رهنمود های محیط زیستی را رعایت کنند image
423 برای صد ها تن از شاگردان مکاتب اگاهی محیط زیستی داده شد image
424 ۲۴ بال پرنده نادر و کمیاب دوباره در طبیعت ولایت بلخ رها گردید. image
425 از فروش و قاچاق ۳۸ بال کبک وحشی جلوگیری گردید image
426 برای صد ها تن از شاگردان مکتب امام صاحب در مورد اضرار آلودگی هوا اگاهی داده شد. image
427 فابریکات و شرکت های تولیدی بخاطر منافع شخصی خویش؛ محیط زیست را آلوده نسازند. image
428 برای شاگردان لیسه خاتم الانبیا ولسوالی خینج اگاهی محیط زیستی داده شد image
429 مراکز صحی در جمع آوری، انتقال و حریق نمودن زباله های طبی توجه نمایند image
430 شورای رضاکاران محیط زیست در ولسوالی حصه دوم کوهستان تشکیل گردید image
431 خبازی ها سیستم سوخت شان را گازی ساخته و هوا را آلوده نسازند image
432 ده خبازی به خاطر آلوده نمودن هوای شهر کندز مسدود گردید. image
433 برای شاگردان که معلومات محیط زیستی بیشتر داشتند تحایف توزیع گردید image
434 برای شاگردان مکتب خصوصی علوم معاصر اگاهی محیط زیستی داده شد. image
435 دارلعلوم ها در تبلیغ و ترویج فرهنگ حفاظت محیط زیست سهم فعال بگیرند image
436 پلان ها و چالش های محیط زیستی دایکندی در نشست گفتمان شهری مطرح گردید image
437 مالکین داش های خشت پزی جواز محیط زیستی اخذ نمایند image
438 کارکنان اصناف حفظ الصحه فردی را رعایت و محیط زیست را آلوده نسازند. image
439 همه افراد جامعه در فراهم سازی محیط زیست سالم سهم فعال بگیرند image
440 شاگردان مکاتب در حفاظت نهال ها و فضای سبز مکاتب شان توجه نمایند. image
441 تصفیه خانه فاضلاب نوی صفا واقع سرک هودخیل مسدود گردید.. image
442 اضرار آلودگی های محیط زیستی برای شاگردان دو مکتب توضیح گردید image
443 برای شاگردان مکتب میرآدینه ولسوالی مالستان اگاهی محیط زیستی داده شد image
444 بررسی وضعیت محیط زیستی اصناف در مرکز و ولایات ادامه دارد. image
445 استادان و شاگردان مکاتب در حفاظت محیط زیست سهم فعال بیگرند image
446 برای ۶ فابریکه تولیدی بخاطر رعایت نکردن رهنمود های محیط زیستی اخطاریه داده شد image
447 شورای مشورتی محیط زیستی در ناحیه سوم شهر میمنه تشکیل گردید image
448 از پروژه اعمار سرک تونل سالنگ و شرکت نمک سکاپی آریا نظارت گردید image
449 از گشت و گذار وسایط نقلیه دود زا در شهر هرات جلوگیری می گردد. image
450 دومین جلسه کمیته تعین جای مناسب و حل مشکلات فاضلاب شهرکابل دایرگردید. image
451 شاگردان مکاتب در حفاظت محیط زیست سهم فعال بیگرند image
452 برگرازی نشست رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست و وزارت ترانسپورت و هوانوردی image
453 مبارزه با آلودگی ها را از کودکی و مکتب آغاز نمائید. image
454 هزار تن از شاگردان در مورد انواع آلودگی ها و شکار غیر قانونی حیات وحش آگاهی حاصل نمودند image
455 برای صد ها تن از شاگردان مکتب فکری سلجوقی آگاهی محیط زیستی داده شد image
456 از فعالیت ۴۷ صنف مختلف برای جلوگیری از آلودگی های محیط زیستی نظارت گردید image
457 شاگردان مکاتب در نگهداری نهال ها و فضای سبز مکاتب شان توجه کنند. image
458 بیائید محیط کار و زندگی خود را پاک نگهداریم image
459 رهنمود های محیط زیستی برای اصناف چهار ولایت توزیع گردید image
460 شاگردان لیسه های استاد خلیل الله خلیلی و تمدن شمال آموزش های محیط زیستی را فرا گرفتند. image
461 از فعالیت اصناف برای جلوگیری از آلودگی های محیط زیستی نظارت گردید image
462 شفاخانه های خصوصی در مدیریت زباله های طبی شان توجه کنند image
463 شورای رضا کاران محیط زیست در ولسوالی ناور ایجاد گردید. image
464 برای صد ها تن از کارکنان اصناف اگاهی محیط زیستی داده شد image
465 از منظره طبیعی شاه فولادی ارزیابی محیط زیستی صورت گرفت image
466 برنامه های اگاهی دهی محیط زیستی در ولایات بلخ و کندز برگزار گردید. image
467 اصناف که رهنمود های محیط زستی را رعایت نکنند، فعالیت شان مسدود می گردد image
468 اطلاعیه image
469 از فعالیت ۲۳ فابریکه و ۵۷ صنف مختلف دیگر در چهار ناحیه شهر کابل نظارت گردید. image
470 معین مالی و اداری اداره ملی حفاظت محیط زیست به بامیان سفر کرد image
471 شفاخانه ها و مراکزصحی در جمع آوری زباله های شان توجه جدی نمایند. image
472 اصناف با سوختاندن چوب، ذغال و دیگر مواد دود زا هوا را آلوده نسازند image
473 کار ساخت سرک مقابل اداره ملی حفاظت محیط زیست رسمآ آغاز گردید image
474 اصناف هوا را آلوده نساخته و در مصرف آب صرفه جوئی نمایند image
475 شاگردان مکاتب آموزش های محیط زیستی را به دیگران هم انتقال دهند. image
476 اصناف با زباله های شان محیط زیست را آلوده نسازند image
477 مالکین فابریکات و شرکت های تولیدی جواز محیط زیستی اخذ نمایند image
478 برای صد ها تن از شاگردان لیسه شهیدان اگاهی محیط زیستی داده شد image
479 شورای مشورتی محیط زیستی درناحیه دوم شهر میمنه ایجاد گردید image
480 مراکز صحی در جمع آوری، انتقال و حریق زباله های شان توجه کنند image
481 با کسانیکه پرنده گان را شکار و قاچاق نمایند برخورد جدی صورت میگیرد image
482 تخلیه فاضلاب در دریا ها ممنوع می باشد و با متخلفین برخورد جدی صورت می گیرد image
483 نشرخبر "( ۲۶ ) بال پرنده وحشی در دامنه تپه های شمال هرات به طبیعت رها گردید " در ویب سایت image
484 از دو شرکت واردکننده گازات مخرب لایه اوزون نظارت گردید image
485 .اصناف و شهروندان به رهنمود های محیط زیستی توجه لازم داشته باشند image
486 همه برای داشتن محیط زیست پاک تلاش کنیم image
487 از فعالیت (۶۷) صنف مختلف در شهر کابل نظارت به عمل آمد image
488 برای ده ها تن از شاگردان لیسه شیرخان اگاهی محیط زیستی داده شد image
489 از استخراج یک معدن در ساحه پارک ملی واخان جلو گیری گردید image
490 رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست طی کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت گزارش یک ساله این اداره را ارائیه کرد. image
491 برای اطفال پرورشگاه کندز اگاهی محیط زیستی داده شد image
492 از وضعیت محیط زیستی ولسوالی واخان دومین پارک ملی کشور نظارت گردید. image
493 شورای رضا کاران محیط زیست در ولسوالی حصه اول کاپیسا ایجاد گردید image
494 اطلاعیه image
495 فعالیت دو منبع آلوده کننده محیط زیست مسدود گردید image
496 برگرازی نشست رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست و وزارت آب و انرژی image
497 یک باب کوره زباله سوز طبی در غزنی به بهره برداری سپرده شد image
498 برای شاگردان لیسه ذکور چشمه شیر شهرتالقان اگاهی محیط زیستی داده شد. image
499 فعالیت ۱۲ مرکزتولید مواد شوینده در محلات مسکونی شهر هرات مسدود گردید. image
500 برای شاگردان مکتب لیسه شبرتو اگاهی محیط زیستی داده شد. image
501 به کارکنان اصناف در مورد اضرارآلودگی های محیط زیستی اگاهی داده شد image
502 اطلاعیه image
503 بازدید از یخچال ها و حوض های آبی قله های کوه بابا image
504 ۶ منبع آلوده کننده هوای شهر ایبک مسدود گردید image
505 برای مالکین اصناف پارک ملی بند امیر اگاهی محیط زیستی داده شد image
506 مالکین اصناف تعهد سپردند که قانون و مقررات محیط زیستی را رعایت می کنند image
507 کار خانه ها حق فعالیت دربین محلات مسکونی را ندارند image
508 نظارت محیط زیستی وضعیت مندوی های اسپین ادی در ولایت هرات image
509 برگزاری جلسه ابتدائی جهت جلوگیری از گشت گزار وسایط نقلیه دود زا در شهر ها image
510 اصناف رهنمود ها را رعایت و محیط زیست را آلوده نسازند image
511 ملا امامان مساجد مردم را به حفاظت از نهال ها و درختان تشویق کنند image
512 بیائید همهٔ ما برای فراهم ساختن یک محیط زیست سالم صادقانه کار کنیم image
513 مفتشین محیط زیستی از فعالیت اصناف در مرکز و ولایات نظارت می نمایند image
514 آب های آلوده سبب شیوع امراض مختلف میگردد image
515 فابریکات قانون و مقررات را مراعات و محیط زیست را آلوده نسازند image
516 حفاظت از محیط زیست سالم مسوولیت همگانی است image
517 مفتشین محیط زیستی همه روزه از منابع آلوده کننده هوای شهر کابل نظارت می نمایند . image
518 با کسانی که جنگلات را قطع کنند بر خورد اصولی صورت می گیرد image
519 از وضعیت محیط زیستی ساحه حفاظت شده دشت ناور نظارت گردید image
520 فعالیت فابریکات و کارخانه ها در بین منازل مسکونی خلاف مقررات محیط زیستی می باشد . image
521 جلسه نهائی کمیته تعدیلات کیگالی در مورد تحفظ لایه اوزون دایر گردید. image
522 ورکشاپ دو روزه برای محافظین ساحات بامیان پلاتو برگزار گردید. image
523 فابریکات و اصناف از آلودگی های محیط زیستی جلوگیری کنند image
524 برای شاگردان لیسه حضرت علی ولسوالی سیاه گرد اگاهی محیط زیستی داده شد image
525 باکسانیکه محیط زیست را آلوده نمایند برخورد جدی صورت می گیرد image
526 شرکت ها و اصناف رهنمود ها و مقررات محیط زیستی را رعایت کنند image
527 اصناف مکلف اند، اصول و مقررات محیط زیستی را رعایت کنند image
528 برای اصناف شهر هرات رهنمود های محیط زیستی توزیع گردید image
529 برگرازی نشست تخنیکی مشترک اداره ملی حفاظت محیط زیست و وزارت زراعت و مالداری image
530 فابریکات و شرکت های تولیدی جواز محیط زیستی اخذ نمایند image
531 از فعالیت ۲۵ صنف مختلف در چهار ناحیه شهر کابل نظارت گردید. image
532 کار خانه های تولیدی هوا را آلوده نسازند. image
533 ز فعالیت موسسه پرورش پرنده در حال انقرض نظارت گردید image
534 از فعالیت ۸ فابریکه تولیدی و صنعتی در هرات نظارت گردید image
535 مالکین شفاخانه های خصوصی در مدیریت زباله های طبی و حفاظت فضای سبز شان توجه کنند image
536 مالکین فابریکات و اصناف جواز محیط زیستی اخذ نمایند. image
537 مراکز صحی در جمع آوری، انتقال و حریق نمودن زباله های طبی شان توجه کنند image
538 هارند ها ی وسایط که سبب آلودگی صوتی می گردیدند، جمع آوری گردید. image
539 از فعالیت ۵۰ صنف مختلف در پنج ولایت کشور نظارت گردید image
540 مسوولین بلند منزل ها طرزالعمل های محیط زیستی را مراعات نمایند۔ image
541 برگزاری دو سمینار علمی روی موضوعات مختلف محیط زیستی image
542 راننده گان وسایط نقلیه باربری محیط زیست داخل شهر را آلوده نسازند image
543 استفاده فاضلاب در زراعت سبب آلودگی هوا، آب و خاک می گردد image
544 دو بال پرنده شکاری از نزد یک شکارچی در بلخ آزاد گردید. image
545 با اصناف متخلف برخورد اصولی صورت می گیرد. image
546 ریاست دعوت و ارشاد از کارمندان که نمرات عالی در امتحان ربع سوم سال گرفته بودند، تقدیر به عمل آورد. image
547 شرکت های قرار دادی رهنمود های مقرره زباله های طبی را رعایت کنند. image
548 از تخریب و خشک شدن دواصله درخت چنارسبز جلوگیری گردید. image
549 برای شاگردان مکتب تخارستان نوین در مورد اضرار پلاستیک اگاهی داده شد image
550 از فعالیت (۹) فابریکه در شهرک صنعتی هرات نظارت گردید image
551 از روز جهانی محیط زیست با برگزاری محفل و حشر عمومی گرامیداشت به عمل آمد image
552 رستورانت های که فاضلاب شان به دریا ی پنجشیر وصل باشد مسدود می گردد image
553 فعالیت یک فابریکه تولید گچ به خاطر غیر فعال بودن فلتر تصفیه دود ان متوقف گردید. image
554 مالکین شفاخانه ها در جمع آوری و انتقال مصئون زباله های طبی شا ن توجه کنند image
555 مشکل محیط زیستی باشنده گان حصه سوم خیرخانه حل گردید image
556 دو منبع انتشار آلودگی صوتی در ناحیه اول شهر میمنه مسدود گردید image
557 برنامه آموزشی تحت عنوان " مدیریت پایدار زمین و جنگل به اشتراک جامعه" در بامیان دایر گردید. image
558 چند مسلخ ذبح مواشی به خاظر فعالیت در محلات مسکونی مسدود گردید. image
559 برای ۱۲۰ تن از شاگردان مکتب خصوصی سعادت اگاهی محیط زیستی داده شد image
560 مالکین و کارکنان اصناف رهنمود های محیط زیستی را رعایت نمایند image
561 تجلیل از روز جهانی و هفته محیط زیست در ولایت پروان image
562 مسابقه بایسکیل رانی به گرامیداشت از روزجهانی محیط زیست راه اندازی گردید image
563 از روز جهانی محیط زیست در ولایات بغلان، کندز و بلخ تجلیل به عمل آمد image
564 برای ده ها تن از شاگردان لیسه اندیشمندان هری ولایت هرات اگاهی محیط زیستی داده شد. image
565 از روز جهانی محیط زیست تحت شعار" مبارزه با آلودگی پلاستیک" در سمنگان تجلیل به عمل آمد image
566 از روز جهانی محیط زیست در پنجشیر تجلیل و گرامیداشت به عمل آمد image
567 شاگردان دارالعلوم عالی ابومسلم خراسانی آموزش های محیط زیستی را فرا گرفتند image
568 راه اندازی حشرعمومی به مناسبت روز جهانی محیط زیست در شهر مزارشریف image
569 از روز جهانی محیط زیست در ولایت غزنی گرامیداشت به عمل آمد image
570 راه اندازی حشرعمومی به مناسبت روز جهانی محیط زیست در شهر مزارشریف . image
571 از روز جهانی محیط زیست تحت شعار " مبارزه با آلودگی پلاستیکی" در بامیان تجلیل گردید. image
572 تجلیل از روز جهانی محیط زیست در ولایت هرات image
573 از روز جهانی محیط زیست در ولایات لوگر و نیمروز تجلیل به عمل آمد image
574 مالکین اصناف از دریوران تانکرها تکت مکان تخلیه فاضلاب اخذ نمایند. image
575 نشر خبر "ده ها تن از معلمین و شاگردان مکاتب عضویت شورای رضا کاران محیط زیست را حاصل نمودند. در ویب سایت اداره. image
576 مراکز صحی در جمع آوری، انتقال و حریق زباله های شان توجه کنند. image
577 برای ۱۳۰ فامیل در ولسوالی یکه ولنگ بسته پروسس لبنیات توزیع گردید image
578 رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با اهالی و بزرگان قومی ساحه قلعه وزیر دیدار کرد. image
579 صد ها تن از شاگردان مکتب جرنیل غوث الدین آموزش های محیط زیستی را فرا گرفتند image
580 پرنده گان جز از زیبائی های طبیعت کشور ما می باشند image
581 از فعالیت سه شفاخانه و۱۷ صنف دیگر در دو ناحیه شهر کابل نظارت گردید image
582 وضعیت ساحه پیشنهادی حفاظت شده کول رحمت ولسوالی روی دوآب بررسی گردید image
583 حشر عمومی با شعار مبارزه با آلودگی پلاستیک در ولسوالی انجیل راه اندازی گردید. image
584 شورای رضاکار محیط زیست در ولسوالی روی دو آب ایجاد گردید. image
585 هیئت جامعه سره میاشت کشور دنمارک اثرات منفی تغییر اقلیم در افغانستان ارزیابی می کند image
586 ازتخریب ده هاجریب پوشش نباتی ساحه حفاظت شده شاه فولادی جلوگیری گردید. image
587 هیئت عالی رتبه اداره ملی حفاظت محیط زیست با معاون مقام ولایت بدخشان ملاقات نمودند image
588 جنگلات از تخریبات سیلاب ها جلوگیری می نماید. image
589 تخلیه فاضلاب یکه توت به دلیل عدم رعایت مقررات محیط زیستی مسدود گردید. image
590 برای ۱۰۰ تن از کارکنان اصناف آگاهی هی محیط زیستی داده شد image
591 از شکارچیان پرنده های نادر در فاریاب تعهد اخذ گردید image
592 اعلامیه مطبوعاتی روز جهانی تنوع حیات image
593 یک بال پرنده نایاب دو باره در آغوش طبیعت ‌رها گردید. image
594 برای صدها تن از شاگردان مکاتب آگاهی محیط زیستی داده شد. image
595 قصابان مواشی و طیور(مرغ) را در مکان های مناسب ذبح نمایند image
596 از تخلیه فاضلاب در دریای کوکچه جلوگیری گردید image
597 پرنده گان محیط زیست ما را زیبا ترمی سازند. image
598 جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست ادامه دارد. image
599 نظارت جدی از مراکز صحی برای مدیریت مصئون زباله های طبی شان ادامه دارد. image
600 سیمینار آموزشی تغییر اقلیم برای محصلین پوهنځی زراعت پوهنتون کابل دایر گردید image
601 یک باب گلخانه تحقیقی در ولایت بامیان افتتاح گردید image
602 مالکین داش های خشت پزی رهنمود های محیط زیستی را رعایت کنند image
603 آلودگی های محیط زیستی باعث شیوع امراض مختلف دریک جامعه می گردد image
604 به کارکنان اصناف در مورد اضرار آلودگی ها اگاهی داده شد image
605 شاگردان مکاتب از نهال ها و فضای سبز مکاتب شان حفاظت کنند image
606 به طالب العلمان دارالعلوم عالی فخرالمدارس هرات آگاهی محیط زیستی داده شد image
607 اولین جلسه کمیته هماهنگی محیط زیستی در ولایت هرات دایر گردید image
608 از منابع آلوده کننده هوا در نواحی پنجم و ششم شهر کابل نظارت گردید image
609 کمپاین آگاهی دهی محیط زیستی در کاپیسا راه اندازی گردید image
610 شیریخ فر.شی ها؛ آب های شور شان را در کنار درختان تخلیه نکنند image
611 مرغداری ها حق فعالیت در محلات مسکونی را ندارند. image
612 از و ضعیت جنگلات ولسوالی درقد نظارت گردید image
613 به شاگردان لیسه ابو عبید جوز جانی اگاهی محیط زیستی داده شد image
614 شورای رضا کاران محیط زیست در ولسوالی ناوه ایجاد گردید image
615 ورکشاپ سه روزه ارزیابی مسوده ستراتیژی ملی تنوع حیات ادامه دارد image
616 به کارکنان اصناف در مورد اضرار آلودگی ها اگاهی داده شد image
617 شاگردان از فضای سبز مکاتب شان حفاظت کنند image
618 برای ۱۲۰۰ تن از شاگردان لیسه شهید سردار محمد داود خان اگاهی محیط زیستی داده شد. image
619 شاگردان در حفاظت ساحات سبز مکاتب شان توجه کنند image
620 اصناف باید در حفاظت محیط زیست سالم نقش خودرا ادا نمایند image
621 تلاش ها برای بلند بردن اگاهی محیط زیستی شاگردان مکاتب ادامه دارد image
622 یکتن از متخلفین محیط زیستی در ولسوالی ده سبز بازداشت گردید image
623 برای شاگردان مکاتب آگاهی محیط زیستی داده شد image
624 از وضعیت محیط زیستی پارک ملی بند امیر نظارت گردید image
625 مراکز صحی در جمع آوری و انتقال مصئون زباله های طبی توجه کنند image
626 راننده گان انجن موتر های شان را ترمیم نموده؛ هوا را آلوده نسازند image
627 مالکین اصناف جواز محیط زیستی اخذ کرده و رهنمود ها را رعایت کنند image
628 برای صد ها تن از شاگردان مکاتب اگاهی محیط زیستی داده شد. image
629 فابریکات به خاطرمنافع شخصی شان محیط زیست را آلوده نسازند. image
630 په ولایتونو کې په جدي توګه د اصنافو له فعالیتونو څخه څارنه کیږي image
631 مراکز صحی در جمع أوري، انتقال و حریق سازی زباله های شان توجه نمایند image
632 از هفته جهانی زمین پاک در بامیان تجلیل گردید image
633 مکان قوریه محیط زیستی ولایت لوگر تثبیت و خط اندازی گردید image
634 موتر شوئی ها آب های سطحی را آلوده نسازند image
635 برای کارکنان اصناف مختلف اگاهی محیط زیستی داده شد. image
636 از فروش گوشت گندیده در شهر چاریکار جلوگیری گردید. image
637 فعالیت های اصناف باعث آلوده شدن محیط زیست نگردد image
638 حشر عمومی با شعار (زمین را با زباله ها آلوده نسازیم) در پنجشیر راه اندازی گردید image
639 ۵ هزار نهال جهت سرسبزی تعمیرثقافت اسلامی غزنی در نظر گرفته شده است image
640 تلاش ها برای جلوگیری از آلودگی های محیط زیستی در مرکز و ولایات ادامه دارد. image
641 ۳ تن در پیوند به شکار حیات وحش در بامیان بازداشت شدند image
642 مالکین شرکت های تولیدی و اصناف اجازه نامه محیط زیستی اخذ نمایند image
643 مسوولین امنیتی به هیچ شخصی اجازه شکار و قطع جنگلات را ندهند image
644 ملا امامان مساجد ناحیه سوم شهر فیروز کوه مردم را به نهال شانی تشویق کنند image
645 برای شاگردان لیسه ابراهیم خیل کندز آموزش محیط زیستی داده شد image
646 ۱۰۰ نهال برای توسعه فضای سبزفابریکه سمنت پروان غرس گردید image
647 فعالیت یک شرکت صابون سازی در شهر تالقان مسدود گردید image
648 فعالیت های اصناف محیط زیست را تخریب و آلوده نسازد image
649 شرکت ها در سال ۲۰۲۳ میلادی مقدار ۲۰۵ متریک تن گازات ( HCFCs ) به افغانستان وارد نمایند image
650 برای ۲۰۰ تن از شاگردان مکاتب اگاهی محیط زیستی داده شد. image
651 دیدار رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با معاون سیاسی ریاست الوزرآ امارت اسلامی افغانستان image
652 جنگلات پناه گاه مصئون برای پرنده گان می باشد. image
653 از فروش ۷۵ کیلو گوشت خراب و غیر صحی جلو گیری گردید . image
654 فعالیت ۱۸ صنف مختلف در شهر تالقان مسدود گردید image
655 اصناف در فعالیت های شان محیط زیست را آلوده نسازند image
656 پرنده گان مختلف النوع از اسارت شکارچیان آزاد گردید. image
657 محل تخلیه فاضلاب ۲۵ کیلومتر دور تر از شهر تالقان تعین گردید. image
658 مردم در نگهداری نهال های تازه غرس شده توجه نمایند image
659 فابریکات و شرکت های تولیدی اجازه نامه محیط زیستی اخذ نمایند image
660 استادان و شاگردان در مکتب و محل زیست شان نهال غرس کنند. image
661 از ورکشاپ های یخچال سازی در شهر پلخمری نظارت گردید. image
662 اوراق تبلیغاتی محیط زیستی برای نهال فروشان شهر میمنه توزیع گردید. image
663 پیام های محیط زیستی در میدان هوائی خواجه عبدالله انصاری هرات دیوارنکاری گردید. image
664 کارکنان اصناف حفظ الصحه فردی و محیطی را رعایت کنند. image
665 وضعیت محیط زیستی کشتارگاه و قصابی های شهر پلخمری بررسی گردید image
666 مفتشین محیط زیستی ازفعالیت اصناف در شهر تالقان نظارت کردند image
667 مراکز صحی زباله های طبی شان را به شکل مصئون انتقال و حریق نمایند. image
668 قصابان مواشی شان را به دور از چشم عابرین و اطفال ذبح نمایند image
669 کمپاین نهال شانی در مکاتب بامیان آغاز گردید image
670 اولین نشست کمیته تعین سهمیه بندی مواد مخرب لایه اوزون دایر گردید. image
671 وضعیت محیط زیستی دو فارم مرغداری بررسی و فعالیت شان مسدود گردید image
672 با غرس نهال و گل های زینتی، محیط زیست خود را سر سبز سازیم image
673 هزاران اصله نهال در ولسوالی ورس بامیان غرس می گردد. image
674 رئیس عمومی دعوت و ارشاد بیانیه رهنمودی شان را برای کارمندان اداره ملی حفاظت محیط زیست ایراد فرمود. image
675 باشنده گان محل از نهال های تازه غرس شده خوب مراقبت کنند. image
676 پیام های محیط زیستی در ولایات تخار، فراه و کاپیسا دیوارنگاری گردید image
677 ورکشاپ چهار روزه تحت عنوان مدیریت پایدار زمین و جنگل دربامیان برگزار شد image
678 بروشرهای تبلیغاتی به کسبه کاران شهر پلخمری توزیع گردید image
679 شفاخانه ها در مدیریت مصئون زباله های طبی شان توجه کنند. image
680 برای اصناف شهر هرات رهنمود های محیط زیستی توزیع گردید image
681 هزاران نهال در ولسوالی یکاولنگ بامیان غرس میګردد image
682 نهال غرس کنید تا یک محیط زیست سالم داشته باشید image
683 پرسونل قوماندانی امنیه ولایت بامیان تحت شعار نهال ترقی و پیروزی از فصل بهار استقبال کردند image
684 شهر فیض آباد از وجود زباله ها پاک کاری و صد ها اصله نهال در محیط آن غرس گردید. image
685 پروسه کمپاین ملی نهال شانی در مرکز و ولایات ادامه دارد image
686 برگزاری حشر عمومی به منظور پاک کاری مجتمع اداری ولایت هرات؛ image
687 اطلاعیه اداره ملی حفاظت محیط زیست درمورد تعین سهمیه گازات مخرب لایه اوزون برای سال 1402 image
688 شرکت های تولیدی و فابریکات هوا را آلوده نسازند . image
689 مردم در مراقبت و نگهداری نهال ها زیاد توجه کنند image
690 نهال شانی در مرکز و ولسوالی های ولایات ادامه دارد. image
691 نظارت از فعالیت اصناف بمنظور جلوگیری از آلودگی هوا درشهر کابل. image
692 جنگلات سرمایه ملی کشور ما می باشد . image
693 کمپاین های نهال شانی در ولایات ادامه دارد. image
694 کمپاین نهال شانی با غرس نهال "پیروزی و ترقی " در پنجشیر آغاز گردید. image
695 نهال های را که غرس می نماید؛ خوب نگهداری کنید image
696 از فعالیت شرکت های تولیدی و اصناف در شهر هرات نظارت گردید image
697 کمپاین ملی نهال شانی در ولایات سرد سیر غزنی و غور اغاز گردید. image
698 کمپاین ملی نهال شانی در ولایت لوگر آغاز گردید. image
699 نهال غرس کنیم تا کشور ما سرسبز و شاداب کردد image
700 کمپاین نهال شانی در ولسوالی چهار دره کندز آغاز گردید image
701 شعار های محیط زیستی در شهر مزار شریف دیوار نگاری گردید image
702 برای شاگردان یک کورس آموزشی اگاهی محیط زیستی داده شد image
703 هزاران اصله نهال در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز غرس گردید image
704 پیام ها ی محیط زیستی در نقاط مختلف پنجشیر دیوارنگاری گردید image
705 پمپ استیش های تیل و گاز مایع، ۱۰ فیصد ساحات شان را نهال غرس کنند image
706 از روز جهانی حیات وحش در بامیان تجلیل گردید. image
707 حشر عمومی برای آماده سازی محل غرس نهال در کاپیسا راه اندازی گردید. image
708 مردم در نگهداری نهال ها و درختان توجه کنند image
709 شعار های محیط زیستی در شهرکندز دیوار نگاری گردید image
710 دو هزار نهال در شهر های چاریگار، پلخمری و ولسوالی دولت آباد بلخ غرس گردید image
711 از نهال ها و درختان حفاظت و نگهد اری کنیم image
712 غرس نهال و نگهداری آن مسوولت هر فرد جامعه است image
713 ۵ هزار نهال در محوطه لوای پیاده فرقه عمر ثالث ولایت بدخشان غرس گردید. image
714 سمیناری تحت عنوان ( سرسبزی و ترقی) در بدخشان دایر گردید. image
715 برای سرسبزی کشور در محل کار و زندگی خود نهال غرس کنید . image
716 کمپاین ملی نهال شانی در پروان و تخارآغاز گردید. image
717 پیام های محیط زیستی در نقاط مزدحم شهر میمنه نصب گردید. image
718 مراکز صحی در جمع آوری و محو زباله های طبی شان توجه نمایند image
719 مفتشین محیط زیستی ازفعالیت اصناف در ولایات نظارت می نمایند. image
720 کمپا ین ملی نهال شانی درفراه و بادغس آغاز گردید. image
721 محل محو و دفن زباله های طبی در ولایت لوگر تعین گردید. image
722 مالکین اصناف رهنمود های محیط زیستی را رعایت کنند. image
723 مردم در نگهداری نهال های غرس شده توجه کنند image
724 ۲۰ هزار اصله نهال در مرکز و ولسوالی های بغلان غرس می گردد. image
725 برای هزاران تن از نمازگزاران اگاهی محیط زیستی داده شد. image
726 شعار های محیط زیستی در شهر های مزارشریف و زرنج دیوار نگاری گردید. image
727 زمینه اشتراک وسیع مردم درکمپاین های نهال شانی فراهم شود. image
728 توزیع نهال های مثمربه خانواده بی بضاعت درهرات آغاز کردید. image
729 شعار های محیط زیستی در شهرهای هرات وزرنج دیوارنگاری گردید. image
730 از فعالیت شرکت استخراج معدن کرومایت عطا اکسس در ولایت لوگر نظارت گردید. image
731 نظارت جدی از منابع آلوده کننده هوای شهر کابل ادامه دارد. image
732 ده ها تن از شاګردان یک کورس آموزشی تعلیمات محیط زیستی را فرا گرفتند. image
733 مالکین اصناف فلتر تصیفه دود فعالیت های شان را فعال نگهدارند. image
734 برای ده ها تن از شاگردان آموزشگاه عمری اگاهی محیط زیستی داده شد image
735 کمپاین ملی نهال شانی با غرس ۲۰۰ اصله نهال در فاریاب آغاز گردید. image
736 ملا امامان مساجد برای نمازگزاران درمورد اهمیت غرس نهال تبلیغ کنند. image
737 قطع و فروش جنگلات تازه ممنوع می باشد image
738 فلتر تصفیه دود بلند منزل ها از افزایش آلودگی هوا جلوگیری می نماید. image
739 جلسه هماهنگی و مشورتی کمپاین ملی نهال شانی برگزار کردید. image
740 ساحه ۳۰۰ جریب زمین کمربند سبز هرات، دانه بته های زینتی بذر افشانی می گردد. image
741 کمپاین ملی نهال شانی با غرس نهال در صحن پوهنتون بغلان آغاز گردید. image
742 جلسه کمیته همآهنگی محیط زیستی ولایت لوگر دایر شد image
743 با شکار کننده گان حیات و حش برخورد قانونی صورت می گیرد. image
744 با نهال شانی افغانستان زیبا را زیباتر بسازیم image
745 در تنظیم و حریق زباله های خطر ناک طبی توجه گردد image
746 زمینه حضور گسترده مردم در کمپاین های نهال شانی فراهم می شود image
747 ۸ هزار نهال یخ زده و بی کیفیت از دو مارکیت نهال فروشی جمع آوری گردید. image
748 از سیستم سوخت ۱۳ حمام در شهر مزار شریف و کندز نظارت گردید image
749 از فعالیت ۸ فابریکه در شهر ک صنعتی هرات نظارت گردید image
750 شکار بی رحمانه پرنده گان و حیات وحش ممنوع می باشد. image
751 بلبورد های حاوی پیام های محیط زیستی در هرات نصب گردید. image
752 از فعالیت ۲۴ صنف مختلف در دو ولایت نظارت گردید. image
753 علما و خطبای مساجد مردم را به غرس نهال و مراقبت ازآنها تشویق نمایند image
754 از شکار حیات وحش و پرنده گان جلوگیری به عمل آید. image
755 از یک شکارچی پرنده ها تعهد اخذ گردید. image
756 به شکایات اهالی منطقه دسپیچری رسیدگی گردید. image
757 تلاش های جدی برای کاهش آلودگی هوای شهر کابل ادامه دارد image
758 از دو شرکت صنعتی و یک قطعه زمین جهت احداث پمپ استیشن تیل نظارت گردید. image
759 ازسیستم سوخت مرکز گرمی ۱۷ بلند منزل و فعالیت ۹ صنف دیگر نظارت گردید. image
760 وضعیت محیط زیستی پنج مرکز صحی بررسی گردید. image
761 اثرات محیط زیستی چهار فابریکه در شهرک صنعتی ولایت هرات ارزیابی گردید. image
762 د چاپیریالي چارو مفتشینو په کابل ښار کې د ۱۵ لوړپوړیزو ودانیو د مرکز ګرمیو نظارت وکړ image
763 از قطع نمودن درختان جلوگیری گردید image
764 تولید پلاستیک های سیاه و رنگی کاهش داده شود. image
765 با پاشیدن دانه در روز های برفی ازتلف شدن پرنده گان جلوگیری به عمل آمد. image
766 در بغلان به مساحت ۲۰ جریب زمین فارم تحقیقاتی محیط زیستی احداث می شود. image
767 نشست محیط زیستی با حضور ۵۰ تن از امامان و خطبای مساجد برگزار گردید. image
768 احداث قوریه محیط زیستی برای گسترش ساحات سبزبک نیاز جدی می باشد. image
769 از قطع درختان جوار مسجد پروژه ناحیه سوم شهر چاریکار جلوگیری گردید. image
770 شرکت ها و فابریکات مکلف به اخذ اجازه نامه محیط زیستی می باشند image
771 رهایی یک بال پرنده بوم درساحه بند نغلو ولسوالی سروبی image
772 از سیستم مرکز گرمی ۶ بلند منزل و فعالیت ۵صنف دیگر نظارت گردید. image
773 در ساحه ۲۰ جریب زمین در ولایت غزنی، قوریه نهال های سازگار با تغییر اقلیم احداث می گردد image
774 رهبری ولایت بلخ در تطبیق برنامه های محیط زیستی همکاری می نمایند. image
775 سیستم مرکز گرمی سه بلند منزل مسدود گردید image
776 اصناف رهنمود های محیط زیستی را رعایت کنند image
777 قطع، فروش و انتقال جنگلات به دیگر ولایات ممنوع گردید image
778 موضوعات محیط زیستی برای بیش از۵۲۱۲۰۰ تن نمازگزار تبلیغ گردید. image
779 سیستم سوخت یک حوض آب بازی و یک بلند منزل مسدود گردید image
780 برای متعلمین مسجد جامع امارت اسلامی شهر چاریکار آگاهی محیط زیستی داده شد. image
781 زباله های طبی مطابق به رهنمود های محیط زیستی مدیریت گردد image
782 از سیستم سوخت ۶ بلند منزل در ناحیه دوم نظارت گردید. image
783 در تطبیق پروژه ها اصول و معیارات محیط زیستی رعایت گردد. image
784 ۱۸ بال پرنده در دامان طبیعت هرات آزاد گردید. image
785 شش منبع آلوده کننده هوا در سه ناحیه شهر کابل مسدود گردید. image
786 علما و خطبای 200 مسجد روی موضوعات محیط زیستی تبلیغ نمودند image
787 موتر شوئی ها رهنمود های محیط زیستی را رعایت کنند. image
788 از نحوه فعالیت 50 صنف مختلف در ولسوالی سیاه گرد نظارت گردید. image
789 فعالیت چهار منبع آلوده کننده هوا در شهرکابل مسدود گردید image
790 جواز محیط زیستی برای فعالیت فابریکات الزامی است . image
791 از قطع کننده گان جنگلات تعهد اخذ گردید image
792 از هفت منبع آلوده کنده هوا تعهد اخذ گردید. image
793 از شکار بی رویه ماهیان جلوگیری شد image
794 فعالیت هفت شرکت تولیدی مورد ارزیابی محیط زیستی قرار گرفت . image
795 برای 100 تن از شاگردان مدرسه نورالمدارس اگاهی محیط زیستی داده شد image
796 فعالیت شرکت تولید آب معدنی زلال شفا مسدود کردید. image
797 از سیستم سوخت 10 بلند منزل شهرک امید سبز نظارت گردید. image
798 فعالیت هشت فابریکه تولیدی و صنعتی بررسی گردید . image
799 از سیستم سوخت 28 حمام و سونا در چهار ولایت نطارت گردید. image
800 از منابع الوده کننده هوا درنواحی سوم و ششم نظارت به عمل آمد. image
801 برای 1000 فامیل در بامیان اجاق های آفتابی توزیع می گردد. image
802 برای 65 تن از شاگردان کورس برتر اگاهی محیط زیستی داده شد. image
803 از سه شرکت تولیدی ارزیابی محیط زیستی صورت گرفت . image
804 دو منبع الوده کننده هوا در ناحیه چهارم مسدود گردید image
805 کارگران ورکشاپ های شهر چاریکار از اضرار آلودگی هوا اگاهی حاصل نمودند. image
806 برای شاگردان آموزشگاه حلیمی آموزش های محیط زیستی داده شد. image
807 برای بزرگان و روئسای شورا های محلی اشکاشم و زیباک اگاهی محیط زیستی داده شد image
808 پنج داش خشت پزی در ولایت هرات تخریب گردید image
809 از شکار بی رویه ماهیان جلوگیری شد image
810 حدود۸۰ بال پرنده نوع باشه به طبیعت رها گردید. image
811 از شکار بی رویه ماهیان جلوگیری شد image
812 برگزاری سیمینار علمی به هدف افزایش سطح دانش محیط زیستی محصلین image
813 برای 350 شاگرد مکتب اگاهی عامه داده شد. image
814 اعلامیه مطبوعاتی! image
815 برای شاگردان اگاهی داد شد. image
816 7 شکارچی در ولایت بامیان بازداشت شد. image
817 نظارت از فابریکه و ماشین های تولید روغن image
818 شاگردان آموزش محیط زیستی را فرا گرفتند image
819 به شکایات اهالی کارته چهار رسیدگی گردید. image
820 برای 60 تن از شاگردان آگاهی عامه داده شد. image
821 برای صد ها تن از شاگردان آگاهی عامه داده شد. image
822 برای ده ها تن از شاگردان آگاهی عامه داده شد. image
823 مسدود شدن شش آسیاب تولید نمک در هرات image
824 به باشنده گان چهار قریه ولسوالی یکاولنگ اگاهی محیط زیستی داده شد. image
825 به ده ها تن از شاگردان مکتب همت آباد اگاهی محیط زیستی داده شد image
826 به صد ها تن ازشاگردان اگاهی محیط زیستی داده شد image
827 از روز جهانی پلنگ برفی تجلیل به عمل آمد image
828 دعوت نامه مطبوعاتی image
829 تصویب طرزالعمل تجارت بین المللی حیات وحش و نباتات image
830 برای شاگردان لیسه عربخانه در رابطه به حفاظت محیط زیست اگاهی داده شد image
831 به صد ها تن ازشاگردان اگاهی محیط زیستی داده شد image
832 به پیشواز از هفته جهانی تغییر اقلیم حشر عمومی پنچ روزه برای پاک کاری شهر پلخمری راه اندازی گردید. image
833 به صد ها تن از شاگردان آگاهی محیط زیستی داده شد. image
834 به شکایات مردم در اطراف میدان هوای  دایکندی رسیدگی صورت گرفت. image
835 برای شاگردان مکتب خصوصی پگاه روشنایی آگاهی محیط زیستی داده شد. image
836 تجلیل از روز جهانی حفاظت لایه اوزون در بدخشان image
837 از روز جهانی حفاظت لایه اوزون در فاریاب تجلیل به عمل آمد. image
838 برگزاری برنامه آموزشی از طرف کارمندان ریاست محیط زیست ولایت پروان برای استادان شاگردان مکتب لیسه نسوان تجربوی image
839 تجلیل از روز جهانی حفاظت از لایه اوزون در ولایت دایکندی image
840 دومین جلسه کمیته تنظیم زباله های طبی به ریاست داکتر ذین العابدین عابد معین مسلکی و پالیسی اداره ملی حفاظت محیط زیست با حضور image
841 جلسه کمیته زباله های طبی در دفتر ریاست حفاظت محیط زیست ولایت فاریاب تدویر گردید. image
842 نظارت از فابریکه های پروسیس پوست حیوانات image
843 تجلیل از روز جهانی حفاظت از لایه ازون در بامیان image
844 برگزاری برنامه اگاهی دهی محیط زیستی برای شاگردان لیسه خواجه مشهد image
845 نظارت از فعالیت (23 ) صنف مختلف در ناحیه سوم، چهارم و ششم . image
846 ده ها بال پرنده باشه از نزد شکارچیان ضبط و به طبیعت رها گردیدند . image
847 جمع آوری پوسترهای تبلیغاتی از درختان سبز شهر تالقان image
848 برگزاری نشستی بزرگی به مناسبت روز جهانی حفاظت لایه اوزون image
849 اعلامیه مطبوعاتی به مناسبت روز جهانی اوزون image
850 از قاچاق ده ها پرنده نادر و کمیاب جلوگیری شد. image
851 بارداشت هشت شکارچی در ساحات مربوط به پارک ملی بند امیر image
852 یک راس بز کوهی به باغ وحش کابل تحویل داد شد. image
853 نظارت از فعالیت (10) صنف مختلف در ناحیه ششم . image
854 برگزاری برنامه اگاهی عامه برای شاگردان مکتب دخترانه کوهی خانه image
855 برگزاری برنامه آموزشی محیط زیستی برای شاگردان مکتب گده نیک image
856 نظارت از فعالیت 23 صنف  مختلف در ناحیه ششم image
857 تدویربرنامه آموزشی محیط زیستی برای شاگردان لیسه صادقی image
858 برگزاری برنامه آموزشی برای 400 تن از شاگردان مکتب خصوصی زند image
859 از فعالیت 11 باب فبریکه تولیدی و صنعتی نظارت گردید. image
860 معین مسلکی و پالیسی اداره ملی حفاظت محیط زیست در راس یک هیئت به ولایت بامیان سفر نمود. image
861 قطع ۱۴۷ دانه درخت چهار تراش و بش در ولسوالی مانوکی. image
862 59 بال پرنده دوباره به طبیعت رها گردید. image
863 رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست در راس هیئت به ولایت بدخشان سفر نمود image
864 از فعالیت (22) صنف مختلف درچهار ناحیه شهرکابل نظارت گردید image
865 حافظ عزیز الرحمن رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست، رئیس دعوت و ارشاد این اداره را معرفی و موصوف بتاریخ 29/1/ 1444 رسما آغاز به کار کرد. image
866 نظارت از فعالیت (20 ) صنف مختلف در شهر کابل . image
867 بازدید رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست از بعضی ساحات پارک ملی واخان دربدخشان image
868 رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست در راس هیئت به ولایت بدخشان سفر نمود image
869 اجراات و دست آورد های یک ساله اداره با ملت شریک گردید. image
870 سفر معین مسلکی و پالیسی اداره به ولایت هرات . image
871 برای ( ۳۰۰ ) تن از متعلمان و طالب العلمان مدرسه و دارالایتام انصار اگاهی محیط زیسی داده شد. image
872 عید سعید اضحی مبارک image
873 هیئت رهبری اداره ملی حفاطت محبط زیست، تیم تخنیکی و مفتشین این اداره بمنظور کاهش آلودگی هوا، ساده سازی پروسه جواز نامه ها و ارزیابی مشکلات محیط زیستی فابریکات با تعداد از تجاران و صنعتکاران دی image
874 رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست با رئیس و استادان پوهنځی محیط زیست ملاقات کردند. image
875 اعلامیه مطبوعاتی به‌مناسبت روز جهانی محیط زیست image
876 از روز جهانی محیط زیست طی محفل با شکوهی تجلیل گردید image
877 جلسۀ رهبری ادارۀ ملی حفاظت محيط زیست برگزار گرديد image
878 پرندگان از ثروت‌های طبیعی و ملی کشور به شمار می‌روند،از شکار بی رویه و ظالمانه آنها جلوگیری کنیم. image
879 اعلامیه مطبوعاتی به مناسبت ۲ ثور روز جهانی زمین image
880 سرپرست جدید اداره ملی حفاظت محیط زیست معرفی گردید image
881 سرپرست اداره ملی حفاظت محیط زیست با والی غور ملاقات کرد image
882 اطلاعیه image
883 اداره ملی حفاظت محیط زیست کمپاین ملی نهال شانی را با شعار (نهال آزادی و سرسبزی)رسماً آغاز کرد image
884 ملاقات سرپرست اداره ملی حفاطت محیط زیست با رئیس سازمان خوراک و زراعت ملل متحد در افغانستان image
885 آغاز کمپاین ملی نهال شانی با شعار "نهال آزادی و سرسبزی" image
886 ابــلاغــــــــــیه image
887 نشست تودیعی سرپرست اداره ملی خفاظت محیط زیست با رئیس موسسه آغا خان برای اسکان image
888 رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست: آ‌ماده همکاری با نهاد های ملی و بین المللی هستیم image
889 تدویر نشست به هدف افزایش هماهنگی برای جلوگیری از آلودگی هوای شهر کابل image
890 نشست هماهنگی به منظور بررسی فعالیت فابریکات تولیدی و صنعتی image
891 سرپرست اداره ملی حفاظت محیط زیست معرفی گردید image
892 تاکید بر تامین هماهنگی بهتر میان ادارات دولتی و سکتور خصوصی در زمینه دسترسی به منابع مالی صندوق اقلیم سبز image
893 رهایی یک بال پرنده کمیاب در ولایت پکتیکا image
894 دیدار سفیر کوریای جنوبی مقیم کابل با رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست image
895 اعزام هیات با صلاحیت در نشست بین المللی COP26 image
896 پیام تسلیت و همدردی اداره ملی حفاظت محیط زیست image
897 رئیسان جدید حفاظت محیط زیست ولایت پنجشیر و پروان معرفی شدند image
898 یک هیات با صلاحیت برای دریافت کمک‌های بین المللی محیط زیستی در کنفرانس COP26 اشتراک می کند image
899 بحث روی سند مشارکت معین ملی (NDC) در جلسه اختصاصی کمیته ملی اضطرار اقلیم image
900 تاکید بر مدیریت درست، تفکیک و محو زباله‌های طبی در شفاخانه‌های دولتی و خصوصی image
901 تجلیل از روز ملی بیرق در اداره ملی حفاظت محیط زیست image
902 فراخوان مشارکت دولت‌ داری باز در باره جمع‌آوری موضوعات پیشنهادی اقشار مختلف جامعه جهت شمولیت در برنامه عمل ملی 3 image
903 بحث روی دریافت تاٸیدی پروژه های فرستاده شده افغانستان به منابع مالی جهانی محیط زیستی image
904 تاکید رییس کمیته ملی نهال شانی بر ایجاد پلان درازمدت و مناسب با سیاست‌های اقتصادی سکتور خصوصی image
905 نخستین جلسه کمیته ملی اضطرار اقلیم تدویر یافت image
906 رهایی دوبال پرنده کمیاب از نزد شکارچیان image
907 رسیدگی به چالش‌های تغییر اقلیم با مدیریت پایدار انرژی و ایکوسیستم‌ها در حوزه دریایی آمو image
908 تاکید اداره ملی حفاظت محیط زیست بر مدیریت چالش‌های محیط زیستی و رسیدن به اهداف انکشاف پایدار image
909 تاکید برای تقویت هماهنگی به هدف تطبیق پروژه های محیط زیستی image
910 استقبال از همکاری مشترک اداره انرژی هستوی برای کنترول گازهای مضره و شعاعات رادیو اکتیف image
911 دیدار رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با رهبری موسسه توسعه انکشاف پایدار و محیط زیست افغانستان image
912 تعهد مشترک اداره ملی حفاظت محیط زیست و نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل برای جذب کمک‌ها image
913 آمادگی افغانستان برای اشتراک در بیست و ششمین نشست اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم (COP26) image
914 تاکید رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست بر گسترش سطح هماهنگی و همکاری با سکتور خصوصی image
915 بازدید رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست از شعبات مرکزی این اداره image
916 پیام تسلیت و همدردی رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست image
917 یک‌سال از شهادت شفیق مهر رئیس نهاد راه سبز و نخستین شهید محیط زیست گذشت image
918 دیدار رهبری شبکه رضاکاران محیط زیست با رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست image
919 گرامی‌داشت از روز جهانی مادر با تاکید بر نقش آنها در حفاظت از محیط زیست image
920 رئیس عمومی جدید اداره ملی حفاظت محیط زیست رسماً معرفی شد image
921 مراسم خداحافظی شاه زمان میوندی با هم‌کاران اداره ملی حفاظت محیط زیست کابل – ۱۸ جوزای ۱۴۰۰ image
922 اعلامیه مطبوعاتی به مناسبت روزجهانی محیط زیست image
923 حمایت نهادهای چندین جانبه ملل متحد و سفارتخانه ها برای حفاظت محیط زیست وتغییر اقلیم image
924 امضای اسناد ۱۲ ساحه حفاظت شده توسط رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست image
925 برنامه آموزشی سه روزه تحت عنوان "آموزش آموزگاران پیرامون چگونگی تهیه سوژه نامه و طرح پیشنهادی برای صندوق اقلیم سبز (GCF)" image
926 ملاقات دکتر احمد حسیب پایاب با نماینده ویژه فورتیسکو استرالیا برای افغانستان image
927 قدردانی از کارکرد شاه زمان میوندی رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست image
928 امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اداره ملی حفاظت محیط زیست و شبکه رضاکاران محیط زیستی image
929 افتتاح ورکشاپ مشورتی (طرح پالیسی ملی و بازنگری سند مشارکت معین ملی افغانستان) در هرات image
930 تدویر سومین نشست کمیته اختصاصی ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی image
931 ختم موفقانه برنامه ملی نهال شانی ۱۴۰۰ / بیش از ۳۰ میلیون نهال در سراسر کشور غرس گردید image
932 پلان جدید طرح شده برای پارک ملی بند امیر به بحث گرفته شد image
933 نشست آنلاین وزیران محیط زیست کشورهای جنوب آسیا به هدف مدیریت نایتروجن image
934 تنظیم 151 هزار هکتار آبریزه image
935 داکتر پایاب با معین پالیسی وزارت مالیه ملاقات کرد image
936 اعلامیه مطبوعاتی به‌مناسبت ۲ ثور/ ۲۲ اپریل، روز جهانی زمین image
937 روز جهانی زمین مبارک image
938 نشست آنلاین وزیران محیط زیست کشورهای عضو کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد image
939 داکتراحمد حسیب پایاب با معین مسلکی وزارت اقتصاد ملاقات کرد image
940 آگاهی دهی در مورد افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی image
941 بحث روی گسترش همکاری‌های محیط زیستی با اداره انکشاف زون پایتخت image
942 تدویر نشست کمیته هماهنگی محیط زیستی image
943 تدویر نشست کمیته تنظیم زباله های طبی image
944 رونمایی نخستین گزارش فهرست موجودی گازهای گلخانه‌ای و ختم پروژه دومین گزارش ملی تغییر اقلیم image
945 تلاش برای تقویت ظرفیت منابع بشری اداره ملی حفاظت محیط زیست image
946 دیدار احمد حسیب پایاب معین پالیسی و نظارت با عتیق الله ذکی معین وزارت معادن و پترولیم image
947 اثرات محیط زیستی و اجتماعی ۱۷ پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت image
948 تدویر ورکشاپ دوروزه مشورتی طرح پالیسی ملی محیط زیست و بازنگری سند مشارکت معین ملی(NDC) image
949 تدویر ورکشاپ یک‌روزه جهت غنامند سازی پلان عمل کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا در سال ۱۴۰۰ image
950 کارگاه آگاهی دهی از قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال image
951 بحث روی پروژه دریاهای عاری از پلاستیک در سطح منطقه‌ی جنوب آسیا image
952 بحث روی همکاری‌های مشترک میان اداره ملی حفاظت محیط زیست و بنیاد آغا خان image
953 رئیس جمهور غنی: باید دیدگاه واضح بخاطر تقویت محیط زیست، به وجود آید image
954 میوندی: تنها در “بیستم حوت” بیش از ۶۸۰ هزار نهال غرس شده است/تلاش داریم به هدف تعیین شده برسیم image
955 سیزدهمین جلسه کمیته ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی ( ESIA) image
956 دیدار رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با رئیس عمومی اداره ملی تنظیم امور انرژی image
957 غرس نهال صلح و سرسبزی در پارک های صنعتی image
958 به پــیـشــواز از افـتـتـاح بـنــد کـمــال خـــان image
959 غرس نهال صلح و سرسبزی در لیسه عالی رحمان بابا image
960 نهال صلح و سرسبزی در محوطه پارلمان کشور غرس گردید image
961 اشتراک رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست درکمیسیون رفاه عامه مشرانو جرگه image
962 حمایت رئیس ولسی جرگه از پروسه ملی نهال شانی image
963 تجلیل از بیستم حوت؛ روز ملی نهال شانی با شعار " نهال صلح و سرسبزی" image
964 برای سرسبزی و محیط زیست سالم، به‌ انقلاب سبز نیاز داریم image
965 رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با اعضای شبکه رضاکاران محیط زیستی دیدار کرد image
966 از هشتم مارچ روز جهانی زن در اداره ملی حفاظت محیط زیست تجلیل شد image
967 وزیر ارشاد، حج و اوقاف: سهمگیری در کمپاین ملی نهال شانی وظیفه دینی همه ماست،علمای دینی آماده همکاری هستند image
968 سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با آقای میوندی: "برای نهادینه سازی فرهنگ نهال شانی آماده همکاری هستیم" image
969 تدویر پنجمین ورکشاپ مشورتی پلان عمل استراتیژی ملی تنوع حیات image
970 حمایت سر پرست وزارت دفاع ملی از پلان تطبیقی کمپاین ملی نهال شانی image
971 ریاست محیط زیست هرات با دستگاه‌های لابراتواری تشخیص کیفیت هوا و آب مجهز گردید image
972 بحث روی دلایل بسته شدن دفتر برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) در افغانستان image
973 فروش‌گاه گوشت پرنده "افغان مارت" مسدود گردید image
974 تدویر دوازدهمین جلسه کمیته ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی (ESIA) image
975 تعین ساحات مناسب برای نهال شانی image
976 ادامه روند کمپاین نهال شانی در ولایات غرس 300 اصله نهال در بغلان image
977 نشست مشترک روسای اداره ملی حفاظت محیط زیست و اداره ملی تنظیم آب image
978 سرپرست وزارت معارف: "همه معلمین و دانش آموزان در کمپاین ملی نهال شانی اشتراک می‌کنند" image
979 وزیر زراعت، آبیاری و مالداری: تلاش های اداره ملی حفاظت محیط زیست در کمپاین ملی نهال شانی ستودنی است image
980 والیان هفت ولایت کشور در صحبت با آقای میوندی: "با اشتراک همه‌ی اقشار مردم از همه امکانات برای غرس نهال استفاده می کنیم" image
981 تشویق شوراهای میثاق شهروندی به منظور سهم گیری در کمپاین ملی نهال شانی image
982 در سال پیشرو الی ۲۵۰۰۰ نهال در کاپیسا غرس می گردد image
983 در سال جاری دوملیون و پنجصد هزار نهال (۲۵۰۰۰۰۰) در بامیان غرس خواهد شد image
984 کمپاین ملی نهال شانی در تمامی ولسوالی های کابل تطبیق می شود image
985 تعهد رهبری وزارت تحصیلات عالی از سهم گیری فعالانه نهادهای اکادمیک در پروسه ملی نهال شانی image
986 تجلیل از روز ملی سرباز؛ با تاکید بر نقش نیروهای امنیتی در حفاظت از محیط زیست image
987 رئیس اداره ارگانهای محل: "کمپاین ملی نهال شانی در تمام ولایات به شکل جدی عملی می‌گردد" image
988 به مناسبت نهم حوت روز مـلی سرباز image
989 میوندی در دیدار با ولسوال درقد: "ساحه حفاظت شده درقد از اهمیت زیادی برخوردار است" image
990 وزیر صنعت و تجارت: " سکتور خصوصی را در کمپاین ملی نهال شانی تشویق می کنیم" image
991 میوندی در صحبت با شماری از والیان: "متعهد هستیم که امسال ۲۵ میلیون نهال در سراسر کشور غرس شود" image
992 با تمام توان و امکانات از کمپاین ملی نهال شانی حمایت می‌کنیم image
993 برای نهال شانی آماده شویم image
994 برگزاری کمیته هماهنگی محیط زیستی در ولایت سمنگان image
995 آغاز کمپاین ملی نهال شانی در ولایت فراه image
996 آغاز کمپاین ملی نهال شانی در ولایت جوزجان image
997 بحث روی تطبیق پروسه نهال شانی میان رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست و سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات image
998 ملاقات رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با رییس برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP) در افغانستان image
999 هماهنگی بیشتر بخاطر کمپاین ملی نهال شانی با وزارت شهر سازی و اراضی image
1000 پیام قدردانی image
1001 گزارش اداره ملی حفاظت محیط زیست به ملت 010 image
1002 گزارش اداره ملی حفاظت محیط زیست به ملت 09 image
1003 گزارش اداره ملی حفاظت محیط زیست به ملت 08 image
1004 گزارش اداره ملی حفاظت محیط زیست به ملت 07 image
1005 گزارش اداره ملی حفاظت محیط زیست به ملت 06 image
1006 گزارش اداره ملی حفاظت محیط زیست به ملت 05 image
1007 گزارش اداره ملی حفاظت محیط زیست به ملت 04 image
1008 گزارش اداره ملی حفاظت محیط زیست به ملت 03 image
1009 گزارش اداره ملی حفاظت محیط زیست به ملت 02 image
1010 گزارش اداره ملی حفاظت محیط زیست به ملت 01 image
1011 ارایه گزارش کارکردهای یکساله اداره ملی حفاظت محیط زیست به‌ ملت image
1012 گزارش روزانه کیفیت هوای شهر کابل image
1013 نقش گمرکات در جلوگیری از تورید گازهای مخرب اوزون با اهمیت است image
1014 گزارش روزانه کیفیت هوای شهر کابل image
1015 تایید فعالیت 3 پروژه در یازدهمین نشست کمیته اختصاصی ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی (ESIA) image
1016 برگزاری جلسه کمیته رهبری برنامه های مساعدت های کوچک image
1017 برگزاری برنامه آموزشی در مورد قانون دسترسی به اطلاعات image
1018 تدویر برنامه آموزشی دو روزه تحت عنوان "اخذ اعتبارنامه صندوق سبزاقلیم (GCF) برای نهاد دارای دسترسی مستقیم (DAE)" image
1019 اعلامیه مطبوعاتی اداره ملی حفاظت محیط زیست در استقبال از بازگشت ایالات متحده امریکا به توافقنامه پاریس image
1020 نشست کمیته هماهنگی پروسه نهال شانی سال ۱۴۰۰ خورشیدی image
1021 دهمین نشست کمیته اختصاصی ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی (ESIA) image
1022 دیدار معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست با تعدادی از سرمایه گذاران اتاق تجارت و صنایع زنان image
1023 تدویر نشست مشورتی "معیارهای اولویت بندی پروژه های شناسائی شده برای صندوق سبزاقلیم (GCF)" image
1024 نظارت از فعالیت 523 منابع آلوده کننده هوا در دو هفته گذشته image
1025 آیا می دانید که حکم قانونی در برابر آلوده کردن هوا چیست؟ image
1026 اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به آمار و ارقام ایرویژول (AirVisual) در مورد وضعیت هوای شهر کابل image
1027 نظارت از فعالیت 153 منابع آلوده کننده هوا طی سه روز image
1028 تدویر جلسه مشورتی پیرامون فرصت های جدید مالی صندوق سازگاری image
1029 اشتراک رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست در نشست کمیته انکشافی ولایت کاپیسا image
1030 افتتاح تعمیر اداری ریاست حفاظت محیط زیست ولایت کاپیسا image
1031 قدردانی رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست از صداقت و تلاش های معین پیشین پالیسی و روابط بین المللی این اداره image
1032 تدویر نهمین نشست کمیته اختصاصی ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی (ESIA) image
1033 متن پیام ویدیویی رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی در نشست آنلاین در مورد تغییر اقلیم image
1034 اهدای جوایز برای برندگان نخستین مسابقه کتاب خوانی و مقاله نویسی محیط زیستی image
1035 نهاد های مدنی و محیط زیستی برای حفظ محیط زیست و مبارزه با آلودگی هوا نقش و مسوولیت مهم دارند image
1036 برگزاری ورکشاپ آموزشی سیستم معلوماتی محیط زیستی (NEIS) image
1037 تدویر نشست آنلاین پیرامون تجدید نظر سند مشارکت معین ملی افغانستان (Nationally Determined Contribution) image
1038 تاکید بر نقش رسانه ها در حفاظت از محیط زیست و مبارزه با آلودگی هوا image
1039 نظارت از تطبیق پروژه کاهش خطرات حوادث ناشی از تغییر اقلیم image
1040 نشست کمیته رهبری پروژه کاهش خطرات حوادث ناشی از تغییر اقلیم (CDRRP) image
1041 امضای تفاهمنامه همکاری میان اداره ملی حفاظت محیط زیست و بنیاد آغا خان image
1042 استماع گزارش برنامه ها و اجراآت اداره ملی حفاظت محیط زیست از سوی جلالتمآب رییس جمهور image
1043 ادامه روند نظارت از فعالیت 76 منابع آلوده کننده هوا طی دو روز image
1044 نشست مشورتی پیرامون سوژه نامه پروژه پروگرام غذائی جهان برای صندوق سبز اقلیم image
1045 نظارت از فعالیت بیش از 4400 صنف به شمول شهرک‌ها و بلند منزل‌ها در نواحی مختلف شهر کابل image
1046 ایراد 2300 خطبه محیط زیستی از سوی علمای دینی image
1047 برگزاری کنفرانس نقش رسانه ها و نهادهای مدنی در راستای حفظ محیط زیست image
1048 تدویر نشست مشورتی نهایی تحت عنوان "ادغام سازی و افزایش مقیاس پروژه های شناسائی شده دولت ج.ا.ا برای صندوق سبزاقلیم (GCF)" image
1049 برگزاری کنفرانس ملی مبارزه با کمبود انرژی، تغییر اقلیم و آلودگی هوا image
1050 تدویر ورکشاپ آموزشی دو روزه در راستای آشنایی با اسناد تقنینی و شیوه های برخورد با منابع آلوده کننده هوا image
1051 سواد و دانش؛ می‌تواند عامل مهم در ایجاد فرهنگ سالم محیط زیستی باشد image
1052 هفتمین جلسه کمیته اختصاصی ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی (ESIA) پروژه ها image
1053 تجهیز واحدهای دومی اداره ملی حفاظت محیط زیست به حاضری الکترونیکی جهت عرضه خدمات به موقع و مفید image
1054 تدویر ورکشاپ اختتامیه پروژه "تقویت اداره ملی حفاظت محیط زیست از طریق برنامه آماده سازی و حمایوی صندوق سبزاقلیم (GCF)" image
1055 به اساس طرح تعدیل ماده 11 فقره 2 مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا: image
1056 تاکید رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست بر ساختن پلان جامع و مفید برای سال 1400 image
1057 برگزار محفل هفته‌ی جهانی تغییر اقلیم و تجلیل از روز جهانی پلنگ برفی image
1058 برگزاری هفته‌ جهانی تغییر اقلیم در ولایات کاپیسا و کندز به ‌منظور بلند رفتن آگاهی مردم از اثرات تغییر اقلیم image
1059 میلاد آخرین پیامبر الهی گوهر آفرینش گرامیباد! image
1060 برگزاری محفلی به مناسبت هفته جهانی تغییر اقلیم در ولایت پروان image
1061 وارد شدن اصلاحات و سهولت ها در جواز های محیط زیستی image
1062 اعلامیه مطبوعاتی به مناسبت روز جهانی پلنگ برفی image
1063 رهایی دو بال باز به طبیعت image
1064 برگزاری برنامه‌ی هفته‌ی‌جهانی تغییر اقلیم؛ با شعار اندیشه، تعهد و عمل image
1065 تدویر نشست مشورتی تحت عنوان "ادغام سازی و افزایش مقیاس سوژه نامه پروژه های شناسائی شده دولت ج.ا.ا برای صندوق سبزاقلیم (GCF)" image
1066 برای تطبیق پروژه‌ ابتکار تحول مارکیت انرژی روستایی افغانستان همکاری همه ادارات مهم است image
1067 تدویر ششمین جلسه کمیته اختصاصی ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی image
1068 تدویر ورکشاپ آموزشی جهت دستیابی به پروژه ها وبرنامه های صندوق_سبز_اقلیم (NOp) image
1069 نشست پنل و پاسخ به پرسش‌های اشتراک کنندگان image
1070 برگزاری هفته جهانی تغییر اقلیم با شعار اندیشه، تعهد و عمل image
1071 برگزاری کنفرانسی برای حل مشکلات صنعت کاران image
1072 برگزاری نشست با مسوولین رسانه ها و جامعه مدنی در زون غرب image
1073 بررسی اجراآت مالی سال ۱۳۹۹ اداره ملی حفاظت محیط زیست با تاکید بر مصرف موثر منابع مالی image
1074 تدویر ورکشاپ آموزشی مقرره وطرزالعمل جدید برای کارمندان بخش نظارت و مفتشین محیط زیستی. image
1075 خواست رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست از شورای علمای کابل برای مبارزه با آلودگی هوا image
1076 نشست نهایی سازی گزارش ارزیابی کشور برای کاهش تدریجی گازات HFC تحت پروژه تعدیلات کیگالی image
1077 رشد بی سابقه ظرفیت افغانستان برای جذب کمک های بین المللی از جمله وجوه مالی صندوق سبز اقلیم image
1078 کاهش آلودگی هوا محور بحث کمیسیون صحت ولسی جرگه و ادارات ذیربط image
1079 تدویر جلسه مشورتی با نهادهای دولتی و غیر دولتی جهت تهیه برنامه ملی افغانستان به صندوق سبز اقلیم image
1080 استقبال مردم از نقاشی های محیط زیستی روی دیوار در ولایت بامیان image
1081 تدویر جلسه مشورتی با شوراهای انکشافی زنان جهت تهیه برنامه ملی افغانستان به صندوق سبز اقلیم image
1082 به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات؛ image
1083 بحث و تبادل نظر با تولید کننده گان فلتر تصفیه دود image
1084 نقش رسانه‌ها در بلند بردن آگاهی عامه برای حفاظت محیط زیست و لایه اوزون image
1085 برگزاری جلسه مشورتی پیرامون دو پروژه میکانیزم انکشاف پاک (CDM) image
1086 اثرات محیط زیستی و اجتماعی 19 پروژه ارزیابی گردید image
1087 رئیسان جدید التقرر ریاست های تغییر اقلیم و ریاست تقنین و پالیسی به کارمندان شان معرفی شدند image
1088 دیدار رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با والی لغمان image
1089 بیست و پنچ تن از خبرنگار" گزارش دهی تحقیقی محیط زیست" را فرا گرفتند image
1090 برگزاری ورکشاپ آموزشی تعلیمات محیط زیستی برای سربازان اکادمی پولیس ستر پاسوال شهید عبدالرازق اچکزی image
1091 بحث روی حفاظت پلنگ برفی و پناهگاه های آن image
1092 پولیس؛ برای حفاظت محیط زیست مسوولیت بیشتر دارد image
1093 بیانیه استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به مناسبت روز جهانی هوای پاک، قسمت اول image
1094 بیانیه استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به مناسبت روز جهانی هوای پاک، قسمت دوم image
1095 بیانیه رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست به مناسبت روز جهانی هوای پاک image
1096 دیدار رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با نماینده‌گان میر‌آب ها image
1097 بازدید رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست از پارک های صنعتی کندهار image
1098 امضای یادداشت تفاهم در عرصه همکاری های محیط زیستی میان دولت ج.ا.افغانستان و دولت ج. تاجیکستان image
1099 تدویر نشست هئیت رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست با روسای نواحی، وکلا و اعضای اتحادیه صنعتکاران image
1100 اعلام بند دهلی ولسوالی شاولی کوت ولایت کندهار به حیث ساحه پیشنهادی حفاظت شده image
1101 نشست مشترک رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست با اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران ولایت کندهار image
1102 بحث روی راه‌اندازی برنامه‌های تبلیغاتی جهت کاهش آلودگی هوا image
1103 ملاقات رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با رئیس و اعضای شورای ولایتی کندهار image
1104 دیدار رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با اتحادیه معلولین و معیوبین قندهار image
1105 دیدار صنعتکاران ولایت کندهار با رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست image
1106 دیدار رييس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با والي قندهار image
1107 تدویر ورکشاپ آموزشی سنجش، راپور دهی، تائیدی جریانات منابع مالی و سیستم ملی معلوماتی تغییر اقلیم image
1108 نشست پنل و بحث های تخنیکی برای داشتن هوای پاک image
1109 تجلیل از روز جهانی هوای اک تحت عنوان "نقش ما در کاهش آلودگی هوا چیست؟" image
1110 اعلامیه مطبوعاتی اداره ملی حفاظت محیط زیست به مناسبت روز جهانی آگاهی از لاشخور image
1111 راه اندازی مسابقه بایسکل رانی به‌هدف مبارزه با آلودگی‌هوا image
1112 تدویر نشست مشورتی برای تهیه مقرره مدیریت مواد کیمیاوی و زباله های خطرناک image
1113 دومین نشست مشورتی سوژه نامه پروژه‌های شناسایی شده دولت افغانستان با سکرتریت صندوق سبزاقلیم (GCF) image
1114 دیدار هیأت رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست با معاون دوم رئیس جمهور image
1115 بحث روی چگونگی جلب کمک های بین المللی و مردمی برای نورستان image
1116 پیام تسلیت رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست به مناسبت دهم محرم الحرام، سالروز شهادت حضرت امام حسین بن علی (ع) نواسه پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) image
1117 دیدار والی پکتیا با رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست image
1118 پیام تسلیت و همدردی رئیس عمومی، هیئت رهبری و کارمندان اداره ملی حفاظت محیط زیست image
1119 تدویر سیمینار آموزش های محیط زیستی از منظر کُد جزا در شهر چاریکار image
1120 برگزاری سیمینار تحت عنوان " قانون اساسی و حق شهروند با تمرکز بر محیط زیست سالم " image
1121 دیدار با معاون والی و نمایندگان ولایت دایکندی image
1122 دیدار با محمد اقبال سعید والی ولایت کنر image
1123 چهارمین جلسه کمیته ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی (ESIA) تدویر یافت image
1124 رأی زنی برای تائیدی پروژه "ابتکار تحول مارکیت انرژی روستائی در افغانستان" در بیست و ششمین جلسه هئیت رهبری صندوق سبزاقلیم (GCF) image
1125 تاکید روی تامین شفافیت وموثریت در مصرف بودجه عادی و انکشافی اداره ملی حفاظت محیط زیست image
1126 برگزاری اولین نشست مشورتی سوژه نامه پروژه های شناسائی شده دولت افغانستان با سکرتریت صندوق سبزاقلیم (GCF) image
1127 بحث روی مبارزه باآلودگی هوا و ارتباط آن با ویروس کرونا در نشست رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست و وزارت صحت عامه image
1128 تدویر سومین جلسه کمیته ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی (ESIA) image
1129 پاسخ به سوالات وانتقادات مردم در قبال مسایل محیط زیستی image
1130 پیام تبریکی رِئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست به مناسبت عید سعید قربان image
1131 تجلیل از روزملی بیرق در اداره ملی حفاظت محیط زیست image
1132 استخدام کادرهای جوان و متخصص از طریق رقابت آزاد در بست های مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست image
1133 بحث روی کاهش و جلوگیری آلودگی هوای شهر کابل در نشست رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست با والی کابل image
1134 هیئت رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست بتاریخ ۲۸ ماه سرطان بنا به دعوت کمیسیون محیط زیست، رفاه عامه صحت کار و کارگرمشرانو جرگه در جلسه این کمیسیون اشتراک نمودند image
1135 جلسۀ هماهنگی به منظور جذب همکاری های مالی از صندوق سبز اقلیم برگزار شد image
1136 تایید طرح تعدیل مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا در جلسه اختصاصی کمیته قوانین image
1137 بیانیه رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست در کنفرانس خبری مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت image
1138 هشدار اداره ملی حفاظت محیط زیست: تمام بلند منزل ها و شهرک ها تا ماه عقرب سیستم تسخین شان را اصلاح و گازی بسازند. image
1139 ۲۶جون سال ۲۰۲۰ مطابق است به اولین سالروز روز جهانی تبرید(سردسازی). image
1140 امضای تفاهمنامه میان ریاست حفاظت محیط زیست و ریاست معادن و پترولیم بغلان image
1141 نظارت از فعالیت کوره های خشت پزی و گچ پزی image
1142 فعالیت ریاست های محیط زیست ولایات کمپاین عدم استفاده از خریطه های پلاستیک image
1143 دومین جلسه کمیته ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی پروژه ها image
1144 نظارت از فعالیت ۱۷۴ تصدی در سه ناحیه شهر کابل غرض تطبیق معیار محیط زیستی و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا image
1145 نقش مادران در ایجاد فرهنگ حفاظت محیط زیست image
1146 واگذاری نمادین یکروزه ریاست محیط زیست ولایت جوزجان به یک طفل . image
1147 در پکتیکا روز جهانی محیط زیست از سوی مسابقه بایسکل در پکتیکا تجلیل شد. image
1148 تجلیل از روز جهانی محیط زیست در ولایت غزنی image
1149 تجلیل از روز جهانی محیط زیست در ولایت پنجشیر image
1150 به مناسبت هفته محیط زیست image
1151 اداره ملی حفاظت محیط زیست متعهد به صحت انسان، حیوان، نبات و سلامت محیط زیست می باشد image
1152 ادامه سلسله نظارت از فعالیت اصناف برای تطبیق معیار های محیط زیستی و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا image
1153 نشستی تحت ریاست رئیس جمهور غنی، چهار ساحه کشور را به عنوان ساحات حفاظت شده و پارک ملی، اعلام کرد image
1154 تجلیل از روز جهانی محیط زیست در ولایت جوزجان image
1155 تجلیل از روز جهانی محیط زیست در ولایت بامیان image
1156 آبیاری درختان به مناسبت روز جهانی محیط زیست در ولایت تخار image
1157 تائیدی پروژه ابتکار تحول مارکیت انرژی روستائی در افغانستان image
1158 پیام رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست به مناسبت هفته محیط زیست image
1159 اعلامیه مطبوعاتی اداره ملی حفاظت محیط زیست بمناسبت روز جهانی محیط زیست image
1160 پیام تبریکی رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست به مناسبت فرارسیدن ایام خجسته عید سعید فطر image
1161 پاک کاری شهر شبرغان از کثافات image
1162 تدویر جلسه کمیته ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی (ESIA) image
1163 نظارت از فعالیت اصناف و آگهی دهی به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا image
1164 ادامه روند نظارت از اصناف به منظور جلوگیری از همه گیر شدن ویروس کرونا image
1165 آگهی دهی به هدف رعایت حفظ الصحه فردی و محیطی در شرایط کرونایی image
1166 نظارت به هدف رعایت معیار های محیط زیستی از سوی اصناف image
1167 ترمیم سوراخ بزرگ ایجاد شده در لایه اوزون و نجات طبیعت و محیط زیست از یک تهدید جدی image
1168 آگهی دهی به کارکنان اصناف مختلف شهر کابل غرض جلوگیری از ویروس کرونا image
1169 آگهی دهی به کارکنان اصناف مختلف شهر کابل غرض جلوگیری از ویروس کرونا image
1170 آگهی دهی به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا image
1171 ادامه کمپاین ملی نهال شانی در بامیان image
1172 آگهی دهی به کارکنان اصناف مختلف شهر کابل در مورد رعایت توصیه های صحی غرض جلوگیری از ویروس کرونا image
1173 تجلیل از روزجهانی زمین در ولایت جوزجان image
1174 جلسه کمیته هماهنگی محیط زیستی جوزجان دایر گردید image
1175 جلو گیری از فروش هشت قلم جنس تاریخ گذشته به مردم در ایام قرنتین image
1176 آگهی دهی به اصناف در مورد رعایت رهنمود های وزارت صحت عامه image
1177 ادامه روند نظارت و آگاهی دهی به اصناف image
1178 ادامه همکاری اداره ملی حفاظت محیط زیست در امر نظارت و آگاهی دهی در ایام قرنطین image
1179 نظارت از قطع فعالیت اصناف در ایام قرنطین image
1180 تمدید وقت آفر گشایی پروژه های اعلان شده image
1181 اعلامیه مطبوعاتی اداره ملی حفاظت محیط زیست به مناسبت روز جهانی آب image
1182 حمایت از کمپاین ملی نهال شانی با غرس نهال بنام کودکان قربانی جنگ image
1183 پیام تبریکی هیات رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست به مناسبت سال نو هجری خورشیدی image
1184 اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جهت جلوگیری از ویروس کرونا image
1185 پیام تبریکی رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست به مناسبت روز_ملی_خبرنگار image
1186 تاکید بر نقش زنان در انتقال دانش محیط زیستی به نسل های آینده در محفل گرامی داشت از هشتم مارچ image
1187 آغار مجدد فعالیت های پروژه اول صندوق کشور های کمتر انکشاف یافته image
1188 آغاز کمپاین نهال شانی در بیستم حوت روز ملی نهال شانی در سراسر کشور image
1189 انستیوت افغان کوریا با وسایل جدید محیط زیستی مجهز گردید image
1190 بحث روی انسجام بهتر کمپاین ملی نهال شانی در سطح کشور image
1191 در برنامه گزارش دهی دولت به ملت؛ اداره ملی حفاظت محیط زیست گزارش خود را ارایه کرد image
1192 در برنامه گزارش دهی دولت به ملت؛ اداره ملی حفاظت محیط زیست گزارش خود را ارایه کرد image
1193 پیام رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست، به مناسبت برنامه گزارشدهی به ملت image
1194 تجلیل از روز جهانی حیات وحش در اداره ملی حفاظت محیط زیست image
1195 برگزاری جلسه کمیته هماهنگی محیط زیستی در مورد کمپاین ملی نهال شانی image
1196 تجلیل از روز ملی سرباز در اداره ملی حفاظت محیط زیست image
1197 رئیس جمهور غنی حکم ۹ ماده ای را در مورد نهال شانی صادر کرد image
1198 تدویر سومین دور ورکشاپ تخنیکی دو روزه در باره صندوق سبز اقلیم GCF image
1199 معین پالیسی و روابط بین المللی با رئیس پروژه تقویت آبریزه ها و مدیریت آب اداره انکشافی امریکا (USAID) ملاقات نمود image
1200 بحث روی تقویت همکاری میان اداره ملی حفاظت محیط زیست و اداره انکشافی سازمان ملل متحد image
1201 شاه زمان میوندی: آماده هر گونه گزارش دهی شفاف و همه جانبه به ملت هستیم image
1202 میوندی: بخاطر جلوگیری از آلودگی هوا و تطبیق حکم رییس جمهور با کسی تعارف نداریم image
1203 تایید طرح تعدیل مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا از سوی کابینه image
1204 تدویر دومین دور ورکشاپ تخنیکی دو روزه در باره صندوق سبز اقلیم (GCF) image
1205 نهایی سازی استراتیژی و پلان عمل موافقتنامه های چندین جانبه محیط زیستی image
1206 اصلاح و ریفورم سیستم توزیع جواز نامه های محیط زیستی image
1207 تدویر نشست مشورتی پیرامون تهیه هفتمین استراتیژی برای پروگرام مساعدت های کوچک مالی image
1208 تعهد رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست به گزارش دهی سالم و روشن از عواید مالی image
1209 امضای قرارداد تهیه ماستر پلان سیستم کانالیزاسیون شهر کابل image
1210 جذب میلیون ها دالر از کمک های بین المللی برای بهبود وضعیت محیط زیست image
1211 بحث روی تقویت سرمایه گذاری سکتور خصوصی برای کاهش آلودگی هوا image
1212 اعلامیه اداره ملی حفاظتمحیطزیست به مناسبت روز جهانی باطلاق ها image
1213 ادامه روند اصلاح و مسدود سازی منابع آلوده کننده هوا در شهر کابل image
1214 بحث روی تعدیلات مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا در جلسه کمیته قوانین کابینه image
1215 مسدود سازی و اصلاح سیستم تسخین صد ها تصدی در یک ماه گذشته image
1216 ارقام کیفیت هوای نواحی مختلف شهر کابل image
1217 ورکشاپ مشورتی جهت ادغام سازی مسایل جندر در انکشاف طرح های پیشنهادی برای صندوق سبزاقلیم image
1218 ارقام کیفیت هوای نواحی مختلف شهر کابل image
1219 به ادامه نظارت از بلند منزل ها و حمام های شهر کابل image
1220 چهارمین نشست شبکه رضاکاران محیط زیستی image
1221 قابل توجه مالکین شفاخانه های که از آنان شکایت شده است image
1222 دیدار رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست با سفیران چهار کشور اروپایی مقیم کابل image
1223 تدویر ورکشاپ تخنیکی دو روزه در باره صندوق سبز اقلیم (GCF) image
1224 شکایت شهروندان کابل از پخش دود و گاز سمی از سیستم تسخین ده ها بلند منزل image
1225 ارقام کیفیت هوای نواحی مختلف شهر کابل image
1226 تلاش های جدی برای مسدود سازی منابع آلوده کننده هوای پایتخت image
1227 هیئت موظف: شایعات مبنی بر وضعیت بد شیرهای موجود در باغ وحش بی اساس است. image
1228 ارقام کیفیت هوای نواحی مختلف شهر کابل image
1229 ادامه نظارت و تفتیش منابع آلوده کننده هوای پایتخت image
1230 ادامه روند مسدود سازی منابع آلوده کننده هوا در شهر کابل image
1231 هشداریه اداره ملی حفاظت محیط زیست image
1232 جلسه مشورتی تخنیکی جهت انکشاف برنامه ملی برای صندوق سبزاقلیم(GCF) image
1233 حضور رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست در جلسه کمیسیون محیط زیست و منابع طبیعی ولسی جرگه image
1234 برگزاری نشست مشورتی طرح پالیسی ملی محیط زیست image
1235 برگزاری نشست مشورتی طرح پالیسی ملی محیط زیست image
1236 ادامه روند مسدود سازی منابع آلوده کننده هوا در شهر کابل image
1237 تجلیل از هفته قانون اساسی در اداره ملی حفاظت محیط زیست image
1238 دیدار والی زابل با رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست image
1239 نگاهی به اقدامات یک هفته گذشته کمیسیون مبارزه با آلودگی هوا image
1240 ادامه روند مسدود سازی منابع آلوده کننده هوا در شهر کابل image
1241 دیدار رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با والی پنجشیر و بحث روی مسایل محیط زیستی image
1242 جلسه کمیته ستندرد سازی ذغال سنگ برگزار گردید image
1243 فراخوان بسیج برای حفظ محیط زیست image
1244 تائید پروژه اداره ملی حفاظت محیط زیست از سوی نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان image
1245 آغاز اقدامات عملی برای مسدود کردن پمپ استیشن های عرضه کننده تیل بی کیفیت 16 جدی - کابل image
1246 ارقام آلودگی هوا، از نواحی مختلف شهر کابل ۱۳ الی ۱۵ جدی، ۱۳۹۸ image
1247 آغاز روند اخراج و توقف فعالیت ریگریشن ها از منطقه ارغندی و پغمان کابل به هدف مبارزه با عوامل آلودگی هوا کابل، 15 جدی 1398 image
1248 بازدید از فابریکات ذوب آهن خان استیل و میهن استیل image
1249 ادامه روند مسدود سازی فابریکات، بلند منزل ها و اصناف image
1250 تشدید اقدامات رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست در پی صدور حکم مقام عالی ریاست جمهوری image
1251 ماسک مانع تنفس هوای آلوده می گردد image
1252 ادامه روند مسدود سازی شهرک ها و اصناف image
1253 آغاز اقدامات عاجل حکومت برای کاهش آلودگی هوا image
1254 ارقام سطح آلودگی هوا در شهر کابل، جزییات در جدول ذیل image
1255 برگزاری ورکشاپ آموزشی جهت دسترسی به صندوق سبز اقلیم GCF image
1256 تائید دومین پروژه افغانستان به ارزش یک ملیون دالر از طرف صندوق سبز اقلیم image
1257 ایراد سخنرانی معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست در نشست بزرگ تاجران و صنعت کاران image
1258 ارقام سطح آلودگی هوا در شهر کابل image
1259 ارقام سطح آلودگی هوا در شهر کابل image
1260 نشست کميته اجرائیوی حیات وحش image
1261 در حاشیه بیست و پنجمین کنفرانس اعضاء (COP25) تحت چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد (UNFCCC) هیئات دولت جمهوری اسلامی افغانستان با مسئول صندوق سازگاری (Adaptation Fund) ملاقات نمودند image
1262 ارقام سطح آلودگی هوا در شهر کابل image
1263 اشتراک هیئات عالی رتبه افغانستان در بیست و پنجمین کنفرانس اعضای (COP25) چارچوب کنوانسیون تغییراقلیم ملل متحد (UNFCCC) image
1264 تدویر جلسه کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا image
1265 ملاقات هیئات دولت جمهوری اسلامی افغانستان با نمایندگان بانک ملی انکشاف زراعت و روستایی کشور هندوستان image
1266 ملاقات دوجانبه با مرکز و شبکه تکنالوژی های اقلیمی image
1267 سفره رئیس عمومی جهت شرکت در بیست پنچمنین کنفرانس اعضای COP25 image
1268 تدویر جلسه کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا image
1269 بسته معلوماتی برای جلوگیری از آسیب های ناشی از آلودگی هوا image
1270 (NDC Partnership) ملاقات هیئات دولت جمهوری اسلامی افغانستان با نهاد همکاری مشارکت معین ملی image
1271 افتتاح بیست و پنجمین نشست اعضای چارچوب کنوانسیون تغییراقلیم ملل متحد (UNFCCC) image
1272 برگزاری برنامه اگاهی دهی محیط زیستی در وزارت امور زنان image
1273 نظارت از فعالیت داش های خشت پزی و ریگریشن ها image
1274 ختم ورکشاپ آموزش سیستم ملی معلومات محیط زیستی image
1275 امضای تفاهم نامه همکاری میان اداره ملی حفاظت محیط زیست با موسسه خیریه الغرافه image
1276 سفر رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست به ولایت فراه image
1277 تدویر نخستین گفتمان پالیسی صندوق سبز اقلیم (GCF) image
1278 ملاقات رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با سفیر هسپانیا image
1279 ملاقات رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با سفیر هسپانیا image
1280 تدویر ورکشاپ آموزش سیستم ملی معلومات محیط زیستی image
1281 ديدار رئيس عمومي اداره ملی حفاظت محيط زيست با رهبری موسسه WCS image
1282 کمیته ملی اضطرار اقلیم افغانستان image
1283 سفر رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست به ولایت بامیان image
1284 تدویر دومین جلسه کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا image
1285 ديدار محصلین پوهنځی محيط زيست پوهنتون کابل از لابراتوار اداره ملی حفاظت محيط زيست image
1286 اعطای نیم ملیون دالر به ۱۴ پروژه محیط زیستی image
1287 هشتمین جلسه کمیته اختصاصی ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی image
1288 بحث روی مسوده تفاهمنامه همکاری دو جانبه محیط زیستی میان افغانستان و تاجکستان image
1289 برگزاری ورکشاپ يک روزه تحت عنوان گمرکات سبز image
1290 ملاقات رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با والی بامیان image
1291 تدویر پانزدهمین نشست شورای حکام سازمان همکاری های محیط زیستی جنوب آسیا در بنگله دیش image
1292 امضای تفاهم نامه با وزارت های اطلاعات و فرهنگ، ارشاد، حج و اوقاف و عزیزی بانک image
1293 تدویر نشست کمیته رهبری برنامه مساعدت های کوچک image
1294 اشتراک معین مالی و اداری در برنامه تسهیلات جهانی محیط زیست برای کشور های غرب آسیا و شمال افریقا image
1295 اهدای جوایز به نقاشان محیط زیستی "هفته جهانی تغییر اقلیم image
1296 آزمایش کیفیت آب آشامیدنی پمپ استیسن ساحه علاوالدین image
1297 برگزاری مسابقات نقاشی محيط زيستی image
1298 اختتام ورکشاپ آموزشی سیستم ملی معلومات محیط زیستی image
1299 ملاقات معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست با اعضای اتحادیه صنعت کاران ولایت هرات image
1300 برگزاری ورکشاپ مشورتی در رابطه به طرح نهایی پروژه گازات گلخانه ای image
1301 افتتاح کمپاین جهانی ملل متحد در قسمت مدیریت پایدار نایتروجن image
1302 برګزاری نشست با مالکین داش های خشت پزی غرض تطبيق پلان پنج ساله کاهش وجلوګيری از آلودگی هوا image
1303 نشست مشورتی در رابطه به هماهنگی ميکانيزم صندوق مالی اقليم سبز و سيستم معلوماتی تغيير اقليم برگزار شد image
1304 برگزاری ورکشاپ ابتدایی تطبیق پروژه حفاظت پلنگ برفی و تهدیدات ایکوسیستم در افغانستان image
1305 به منظور تطبيق پلان پنج ساله کاهش و جلوگيری از آلودگی هوا با مالکين حمام ها نشست برگزار شد image
1306 برگزاری محفل به مناسبت "هفته جهانی تغییر اقلیم" در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی image
1307 افتتاح اولین واحد مدیریت مواد کیمیاوی و زهری در اداره ملی حفاظت محیط زیست image
1308 استماع پیشنهادات و مشکلات روسای محیط زیست زون شمال image
1309 بازدید از پروژه سازگاری با تغییر اقلیم image
1310 ملاقات با رئیس و سرمایه گذاران شهرک حیرتان image
1311 بازدید از تاسیسات نفتی حیرتان و ساحات تخریبی آمو دریا image
1312 ملاقات با رئیس پوهنتون و استاتید فاکولته انجنیری و محیط زیست پوهنتون بلخ image
1313 ملاقات با اعضای جامعه مدنی بلخ image
1314 ملاقات با منشی شورای علمای بلخ و بازدید از رادیو فجر image
1315 هفته جهانی تغییر اقلیم در ولایت لوگر تجلیل گردید image
1316 از هفته جهانی تغير اقليم در ولايت ننگرهار تجليل به عمل آمد image
1317 از هفته جهانی تغییر اقلیم در ولایت بلخ تجلیل شد image
1318 هشتمین کنفرانس محیط زیستی اسلامی image
1319 تجلیل از هفته جهانی تغییر اقلیم در هرات image
1320 از هفته جهانی تغير اقليم در ولايت خوست تجليل به عمل آمد image
1321 معين مسلکی اداره ملی حفاظت محيط زيست با والی کندهار ديدار کرد image
1322 ملاقات رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با معاون و سرپرست ولایت بلخ image
1323 ملاقات محترم شاه زمان میوندی رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با محترم استاد عطا محمد نور image
1324 ملاقات با والی ولایت بلخ image
1325 برگزاری جلسه کمیته تخنیکی پروگرام مساعدت های کوچک محیط زیستی(SGP) image
1326 دیدار با اعضای جامعه مدنی بمنظور تطبیق پلان پنج ساله کاهش و جلوگیری آلودگی هوا image
1327 نشست با خبرنگاران محیط زیستی در مورد پلان پنج ساله کاهش و جلو گیری آلودگی image