داوطلبی

شماره عنوان تاریخ ختم
1 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ( تهیه قرطاسیه باب وخوراکه باب سالی مالی 1402) 2023-10-05
2 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ( تهیه سه نوع تیل و گاز محروقاتی برای سال مالی 1402 2023-09-18
3 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه (تهیه و تدارک پرزه جات و روغنیات وسایط 2023-09-30
4 اداره ملی حفاظت محیط زیست از تمام داوطلبان واجد شرایط، دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه تجهیزات تکنالوژیکی دفتر مرکزی تحت شماره داوطلبی NEPA/NCB/G/1402/003/Rebid اشتراک نموده شرطنا 2023-09-18
5 داوطلبی پروژه تهیه قرطاسیه باب وخوراکه باب برای سال مالی ۱۴۰۲. 2023-09-02
6 پروژه تهیه و تدارک پرزه چات و روغنیات وسایط اداره 2023-08-21
7 داوطلبی پروژه تهیه سه نوع تیل و گاز محروقاتی. 2023-08-22
8 داوطلبی پروژه تهیه تجهیزات تکنالوژیکی 2023-08-20
9 پروژه قرطاسیه باب و مواد خوراکه سال مالی 1401 2022-09-19
10 پروژه تهیه روغنیات و پرزه جات 2022-09-15
11 پروژه خدمات حفظ و مراقبت تعمیر مرکزی 2022-09-14
12 پروژه تهیه دو نوع تیل دیزل و یک نوع تیل پطرول 2022-09-17
13 تهیه پرزه جات و روغنیات 2021-09-06
14 تهیه و تدارک قرطاسیه باب و خوراکه باب سال مالی 1400. 2021-08-25
15 پروژه خدمات نقاشی پیام های محیط زیستی باردوم 2021-07-10
16 اطلاعیه دریافت طرح های تحقیقاتی (Proposals) 2021-06-28
17 پروژه نشر پیام های کوتاه صوتی، تصویری محیط زیستی و نشر دارمه های رادیویی 2021-07-07
18 پروژه تهیه پرزه جات و روغنیات مورد ضرورت سال مالی 1400. 2021-06-23
19 تهیه و تدارک اجناس و اوراق تبلیغاتی ریاست های آگاهی عامه و انکشاف پایدار. 2021-06-17
20 Capacity Building programs for NEPA staff 2021-06-08
21 پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب و خوراکه باب سال مالی 1400 2021-06-14
22 پروژه رنگباب سال مالی 1400. 2021-05-27
23 پروژه سروی و ارزیابی تست کیفیت فزیکی، کیمیاوی و بیولوژیکی منابع آب یازده ولایت کشور 2021-05-18
24 پروژه تهیه و تدارک تجهیزات و وسایل لابراتواری. 2021-05-12
25 اعلان داوطلبی پروژه تولید پیام های صوتی، تصویری و درامه های رادیویی. 2021-05-11
26 نشر پیام ها، شعار ها و مطالب محیط زیستی از ویب سایت خبرگزاری ها و روزنامه ها 2021-05-09
27 پروژه سیستم نتورک کیبلی تعمیر مرکزی و تجهیز واحد های دومی 2021-04-24
28 پروژه اگاهی دهی محیط زیستی ( خدمات نقاشی پیام های محیط زیستی). 2021-04-25
29 رنگباب سال مالی 2021-04-05
30 پروژه ارائه خدمات انترنت برای ریاست های ولایتی 2021-04-06
31 پروژه تهیه سه نوع تیل 2021-03-24
32 Call for Proposal Small Grants Programme (SGP), Afghanistan 2020-12-09
33 داوطلبی پروژه تهیه وسایل و لوازم مورد ضرورت اتاق استدیو 2020-10-07
34 اعلان داوطلبی پروژه ترمیم و حفظ مراقبت وسایل برقی . 2020-09-28
35 داوطلبی پروژه حفر چاه عمیق آب آشامیدنی در ولایت کاپیسا 2020-09-15
36 داوطلبی پروژه تهیه وسایل دفتری برای شعبات 2020-09-21
37 پروژه تهیه و تدارک دستگاه های جدید و وسایل مورد نیاز لابراتوار ها 2020-09-02
38 داوطلبی پروژه تحکیمات امنیتی دفتر مرکزی 2020-08-17
39 داوطلبی پروژه تهیه و تدارک اجناس مورد ضرورت ریاست اطلاعات و ارتباط عامه 2020-08-12
40 داوطلبی پروژه تهیه و تدارک رنگباب پرنتر و ماشین فوتوکاپی 2020-08-13
41 داوطلبی پروژه ترمیم و حفظ و مراقبت وسایل برقی 2020-08-16
42 داوطلبی پروژه تهیه وسایل مورد ضرورت واحد اصلاح و ارتقای ظرفیت 2020-08-10
43 داوطلبی پروژه کالبریشن، منتننس و عیارسازی دستگاه های تثبیت کیفیت آب و هوا 2020-08-09
44 داوطلبی پروژه تدارک سه نوع تیل مورد ضرورت اداره ملی حفاظت محیط زیست 2020-08-08
45 داوطلبی پروژه حفر چاه عمیق آب آشامیدنی در ولایت کاپیسا 2020-08-05
46 داوطلبی پروژه تهیه و تدارک وسایل تکنالوژیکی برای دفتر مرکزی 2020-07-19
47 داوطلبی پروژه تولید پیام های تصویری و صوتی محیط زیستی 2020-07-13
48 داوطلبی پروژه تهیه و تدارک ۱۰۹ قلم قرطاسیه باب 2020-07-12
49 داوطلبی پروژه تهیه ۱۱ قلم وسایل تکنالوژیکی برای ریاست های ولایتی 2020-07-15
50 داوطلبی پروژه تهیه و تدارک وسایل تکنالوژیکی سیستم ملی معلومات محیط زیستی 2020-06-24
51 پروسه داوطلبی پروژه نقاشی روی دیوار در 30 نقطه شهر 2020-06-25
52 داوطلبی پروژه تهیه وتدارک 14 قلم اوراق و اجناس تبلیغاتی محیط زیستی 2020-06-23
53 پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک رنگ باب پرنتر و ماشین فوتوکاپی 2020-06-25
54 پروسه داوطلبی پروژه کالبریشن، منتیننس و عیار سازی دستگاه های تثبیت کیفیت آب و هوا 2020-06-29
55 پروسه داوطلبی پروژه سروی و تست منابع آب های زیر زمینی و سطحی در مرکز و ولایات 2020-06-28
56 پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک دستگاه های جدید و وسایل مورد نیاز لابراتوار ها 2020-06-27
57 پروسه داوطلبی پروژه تهیه ۵۶۱ قلم پرزه جات وسایط 2020-06-30
58 پروسه داوطلبی پروژه تهیه ۵۶۱ قلم پرزه جات وسایط مورد ضروریت آمریت خدمات و املاک 2020-05-12
59 پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک دستگاه های جدید و وسایل مورد نیاز لابراتوار ها 2020-05-11
60 پروسه داوطلبی پروژه سروی و تست منابع آب های زیر زمینی و سطحی در مرکز و ولایات 2020-05-09
61 پروسه داوطلبی پروژه کالبریشن، منتیننس و عیار سازی دستگاه های تثبیت کیفیت آب و هوا 2020-05-10
62 پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک رنگ باب پرنتر و ماشین فوتوکاپی 2020-04-28
63 داوطلبی پروژه تهیه وتدارک 14 قلم اوراق و اجناس تبلیغاتی محیط زیستی 2020-04-25
64 داوطلبی پروژه تهیه و تدارک وسایل تکنالوژیکی سیستم ملی معلومات محیط زیستی 2020-04-27
65 پروسه داوطلبی پروژه نقاشی روی دیوار در 30 نقطه شهر 2020-05-02