داوطلبی

شماره عنوان تاریخ ختم
1 تهیه پرزه جات و روغنیات 2021-09-06
2 تهیه و تدارک قرطاسیه باب و خوراکه باب سال مالی 1400. 2021-08-25
3 پروژه خدمات نقاشی پیام های محیط زیستی باردوم 2021-07-10
4 اطلاعیه دریافت طرح های تحقیقاتی (Proposals) 2021-06-28
5 پروژه نشر پیام های کوتاه صوتی، تصویری محیط زیستی و نشر دارمه های رادیویی 2021-07-07
6 پروژه تهیه پرزه جات و روغنیات مورد ضرورت سال مالی 1400. 2021-06-23
7 تهیه و تدارک اجناس و اوراق تبلیغاتی ریاست های آگاهی عامه و انکشاف پایدار. 2021-06-17
8 Capacity Building programs for NEPA staff 2021-06-08
9 پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب و خوراکه باب سال مالی 1400 2021-06-14
10 پروژه رنگباب سال مالی 1400. 2021-05-27
11 پروژه سروی و ارزیابی تست کیفیت فزیکی، کیمیاوی و بیولوژیکی منابع آب یازده ولایت کشور 2021-05-18
12 پروژه تهیه و تدارک تجهیزات و وسایل لابراتواری. 2021-05-12
13 اعلان داوطلبی پروژه تولید پیام های صوتی، تصویری و درامه های رادیویی. 2021-05-11
14 نشر پیام ها، شعار ها و مطالب محیط زیستی از ویب سایت خبرگزاری ها و روزنامه ها 2021-05-09
15 پروژه سیستم نتورک کیبلی تعمیر مرکزی و تجهیز واحد های دومی 2021-04-24
16 پروژه اگاهی دهی محیط زیستی ( خدمات نقاشی پیام های محیط زیستی). 2021-04-25
17 رنگباب سال مالی 2021-04-05
18 پروژه ارائه خدمات انترنت برای ریاست های ولایتی 2021-04-06
19 پروژه تهیه سه نوع تیل 2021-03-24
20 Call for Proposal Small Grants Programme (SGP), Afghanistan 2020-12-09
21 داوطلبی پروژه تهیه وسایل و لوازم مورد ضرورت اتاق استدیو 2020-10-07
22 اعلان داوطلبی پروژه ترمیم و حفظ مراقبت وسایل برقی . 2020-09-28
23 داوطلبی پروژه حفر چاه عمیق آب آشامیدنی در ولایت کاپیسا 2020-09-15
24 داوطلبی پروژه تهیه وسایل دفتری برای شعبات 2020-09-21
25 پروژه تهیه و تدارک دستگاه های جدید و وسایل مورد نیاز لابراتوار ها 2020-09-02
26 داوطلبی پروژه تحکیمات امنیتی دفتر مرکزی 2020-08-17
27 داوطلبی پروژه تهیه و تدارک اجناس مورد ضرورت ریاست اطلاعات و ارتباط عامه 2020-08-12
28 داوطلبی پروژه تهیه و تدارک رنگباب پرنتر و ماشین فوتوکاپی 2020-08-13
29 داوطلبی پروژه ترمیم و حفظ و مراقبت وسایل برقی 2020-08-16
30 داوطلبی پروژه تهیه وسایل مورد ضرورت واحد اصلاح و ارتقای ظرفیت 2020-08-10
31 داوطلبی پروژه کالبریشن، منتننس و عیارسازی دستگاه های تثبیت کیفیت آب و هوا 2020-08-09
32 داوطلبی پروژه تدارک سه نوع تیل مورد ضرورت اداره ملی حفاظت محیط زیست 2020-08-08
33 داوطلبی پروژه حفر چاه عمیق آب آشامیدنی در ولایت کاپیسا 2020-08-05
34 داوطلبی پروژه تهیه و تدارک وسایل تکنالوژیکی برای دفتر مرکزی 2020-07-19
35 داوطلبی پروژه تولید پیام های تصویری و صوتی محیط زیستی 2020-07-13
36 داوطلبی پروژه تهیه و تدارک ۱۰۹ قلم قرطاسیه باب 2020-07-12
37 داوطلبی پروژه تهیه ۱۱ قلم وسایل تکنالوژیکی برای ریاست های ولایتی 2020-07-15
38 داوطلبی پروژه تهیه و تدارک وسایل تکنالوژیکی سیستم ملی معلومات محیط زیستی 2020-06-24
39 پروسه داوطلبی پروژه نقاشی روی دیوار در 30 نقطه شهر 2020-06-25
40 داوطلبی پروژه تهیه وتدارک 14 قلم اوراق و اجناس تبلیغاتی محیط زیستی 2020-06-23
41 پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک رنگ باب پرنتر و ماشین فوتوکاپی 2020-06-25
42 پروسه داوطلبی پروژه کالبریشن، منتیننس و عیار سازی دستگاه های تثبیت کیفیت آب و هوا 2020-06-29
43 پروسه داوطلبی پروژه سروی و تست منابع آب های زیر زمینی و سطحی در مرکز و ولایات 2020-06-28
44 پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک دستگاه های جدید و وسایل مورد نیاز لابراتوار ها 2020-06-27
45 پروسه داوطلبی پروژه تهیه ۵۶۱ قلم پرزه جات وسایط 2020-06-30
46 پروسه داوطلبی پروژه تهیه ۵۶۱ قلم پرزه جات وسایط مورد ضروریت آمریت خدمات و املاک 2020-05-12
47 پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک دستگاه های جدید و وسایل مورد نیاز لابراتوار ها 2020-05-11
48 پروسه داوطلبی پروژه سروی و تست منابع آب های زیر زمینی و سطحی در مرکز و ولایات 2020-05-09
49 پروسه داوطلبی پروژه کالبریشن، منتیننس و عیار سازی دستگاه های تثبیت کیفیت آب و هوا 2020-05-10
50 پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک رنگ باب پرنتر و ماشین فوتوکاپی 2020-04-28
51 داوطلبی پروژه تهیه وتدارک 14 قلم اوراق و اجناس تبلیغاتی محیط زیستی 2020-04-25
52 داوطلبی پروژه تهیه و تدارک وسایل تکنالوژیکی سیستم ملی معلومات محیط زیستی 2020-04-27
53 پروسه داوطلبی پروژه نقاشی روی دیوار در 30 نقطه شهر 2020-05-02