داوطلبی

شماره عنوان تاریخ ختم
1 پروژه رنگباب سال مالی 1400. 2021-05-27
2 پروژه سروی و ارزیابی تست کیفیت فزیکی، کیمیاوی و بیولوژیکی منابع آب یازده ولایت کشور 2021-05-18
3 پروژه تهیه و تدارک تجهیزات و وسایل لابراتواری. 2021-05-12
4 اعلان داوطلبی پروژه تولید پیام های صوتی، تصویری و درامه های رادیویی. 2021-05-11
5 نشر پیام ها، شعار ها و مطالب محیط زیستی از ویب سایت خبرگزاری ها و روزنامه ها 2021-05-09
6 پروژه سیستم نتورک کیبلی تعمیر مرکزی و تجهیز واحد های دومی 2021-04-24
7 پروژه اگاهی دهی محیط زیستی ( خدمات نقاشی پیام های محیط زیستی). 2021-04-25
8 رنگباب سال مالی 2021-04-05
9 پروژه ارائه خدمات انترنت برای ریاست های ولایتی 2021-04-06
10 پروژه تهیه سه نوع تیل 2021-03-24
11 Call for Proposal Small Grants Programme (SGP), Afghanistan 2020-12-09
12 داوطلبی پروژه تهیه وسایل و لوازم مورد ضرورت اتاق استدیو 2020-10-07
13 اعلان داوطلبی پروژه ترمیم و حفظ مراقبت وسایل برقی . 2020-09-28
14 داوطلبی پروژه حفر چاه عمیق آب آشامیدنی در ولایت کاپیسا 2020-09-15
15 داوطلبی پروژه تهیه وسایل دفتری برای شعبات 2020-09-21
16 پروژه تهیه و تدارک دستگاه های جدید و وسایل مورد نیاز لابراتوار ها 2020-09-02
17 داوطلبی پروژه تحکیمات امنیتی دفتر مرکزی 2020-08-17
18 داوطلبی پروژه تهیه و تدارک اجناس مورد ضرورت ریاست اطلاعات و ارتباط عامه 2020-08-12
19 داوطلبی پروژه تهیه و تدارک رنگباب پرنتر و ماشین فوتوکاپی 2020-08-13
20 داوطلبی پروژه ترمیم و حفظ و مراقبت وسایل برقی 2020-08-16
21 داوطلبی پروژه تهیه وسایل مورد ضرورت واحد اصلاح و ارتقای ظرفیت 2020-08-10
22 داوطلبی پروژه کالبریشن، منتننس و عیارسازی دستگاه های تثبیت کیفیت آب و هوا 2020-08-09
23 داوطلبی پروژه تدارک سه نوع تیل مورد ضرورت اداره ملی حفاظت محیط زیست 2020-08-08
24 داوطلبی پروژه حفر چاه عمیق آب آشامیدنی در ولایت کاپیسا 2020-08-05
25 داوطلبی پروژه تهیه و تدارک وسایل تکنالوژیکی برای دفتر مرکزی 2020-07-19
26 داوطلبی پروژه تولید پیام های تصویری و صوتی محیط زیستی 2020-07-13
27 داوطلبی پروژه تهیه و تدارک ۱۰۹ قلم قرطاسیه باب 2020-07-12
28 داوطلبی پروژه تهیه ۱۱ قلم وسایل تکنالوژیکی برای ریاست های ولایتی 2020-07-15
29 داوطلبی پروژه تهیه و تدارک وسایل تکنالوژیکی سیستم ملی معلومات محیط زیستی 2020-06-24
30 پروسه داوطلبی پروژه نقاشی روی دیوار در 30 نقطه شهر 2020-06-25
31 داوطلبی پروژه تهیه وتدارک 14 قلم اوراق و اجناس تبلیغاتی محیط زیستی 2020-06-23
32 پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک رنگ باب پرنتر و ماشین فوتوکاپی 2020-06-25
33 پروسه داوطلبی پروژه کالبریشن، منتیننس و عیار سازی دستگاه های تثبیت کیفیت آب و هوا 2020-06-29
34 پروسه داوطلبی پروژه سروی و تست منابع آب های زیر زمینی و سطحی در مرکز و ولایات 2020-06-28
35 پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک دستگاه های جدید و وسایل مورد نیاز لابراتوار ها 2020-06-27
36 پروسه داوطلبی پروژه تهیه ۵۶۱ قلم پرزه جات وسایط 2020-06-30
37 پروسه داوطلبی پروژه تهیه ۵۶۱ قلم پرزه جات وسایط مورد ضروریت آمریت خدمات و املاک 2020-05-12
38 پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک دستگاه های جدید و وسایل مورد نیاز لابراتوار ها 2020-05-11
39 پروسه داوطلبی پروژه سروی و تست منابع آب های زیر زمینی و سطحی در مرکز و ولایات 2020-05-09
40 پروسه داوطلبی پروژه کالبریشن، منتیننس و عیار سازی دستگاه های تثبیت کیفیت آب و هوا 2020-05-10
41 پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک رنگ باب پرنتر و ماشین فوتوکاپی 2020-04-28
42 داوطلبی پروژه تهیه وتدارک 14 قلم اوراق و اجناس تبلیغاتی محیط زیستی 2020-04-25
43 داوطلبی پروژه تهیه و تدارک وسایل تکنالوژیکی سیستم ملی معلومات محیط زیستی 2020-04-27
44 پروسه داوطلبی پروژه نقاشی روی دیوار در 30 نقطه شهر 2020-05-02