# ویډیو سرلیک ویډیو د خپرونې نیټه

1

د پلان، پالیسی او نظارت معین پیغام، دچاپیریال ساتنې نړیواله ورځ په اړه 06,19,2021

2

د لوگر والي د چاپیریال په اړه خبرې وکړې 06,15,2021

3

شاه زمان میوندي د چاپېریال ساتنې ملي ادارې له کارکوونکو سره مخه ښه وکړه د غبرګولي ۱۸مه/ کال ۱۴۰۰ 06,09,2021

4

دغـبـر ګــولــي ۱۵، دچـاپـیریــال نـړیــوالــه ورځ 06,06,2021

5

رئیس جمهور حکم د نهال کینولو په اړه 05,22,2021

6

نیالگــی کـیـنــولـو د اســـــلام لـه نظــره 03,01,2021

7

د نیالگــی کـیـنــولـو مـلــــی کــمپــایـن 02,25,2021

8

د هـوا کـکـړتـیـا یـا تــدریـجــی مـرګ 12,31,2020

9

د هــوا ککړتیا جــرم دی 11,29,2020

10

د هوا ککړتیا د ناروغۍ لامل کیږي 11,29,2020

11

د اوزون جــهـانــی ورز 11,28,2020

12

د نورستان ولایت ښکلی طبیعت 11,28,2020

13

د هوا ککړتیا جرم دی 11,14,2020

14

د هوا ککړتیا د ناروغۍ لامل کیږي 11,14,2020

15

د کېګالي تعدیلات څنګه د اقلیم بدلون کموي 11,14,2020

16

د نورستان ولایت ښکلی طبیعت 11,14,2020