معلومات فشرده پیرامون تدارکات سبز:

تدارکات سبز به معنای خرید محصولات و خدماتی است که حداقل اثرات نامطلوب محیطی را به دنبال داشته باشد. این نگرانی های صحی و محیط زیستی انسان را در جستجوی محصولات و خدمات با کیفیت بالا و قیمت های رقابتی در بر می گیرد. در اوایل سال 2000 ، آیین نامه تهیه شد تا دفاتر اداری ودیپارتمنت ها در هنگام تهیه کالاها و خدمات ، ملاحظات محیط زیستی را در نظر بگیرند. به طور خاص ، دفاتر اسناد و ادارات برای جلوگیری از وسایل یکبار مصرف و خرید محصولات تشویق شوند:

تدارکات سبز:

  1. با بهبود بازیافت ، محتوای بازیافتی بالا ، کاهش بسته بندی و دوام بیشتر.
  2. با بهره وری انرژی بیشتر؛
  3. استفاده از فن آوری پاک / یا سوخت های پاک.
  4. توجه به کاهش مصرف آب

تدارکات سبز به معنای خرید محصولات و خدماتی است که حداقل تاثیرات محیط زیستی را کاهش می دهد. تدارکات عمومی سبز تدارکات عمومی سبز (GPP) یک ابزار مهم برای دستیابی به اهداف سیاست های محیط زیستی مربوط به تغییرات آب و هوا ، استفاده از منابع و مصرف پایدار و تولید است - به ویژه با توجه به اهمیت هزینه های بخش عمومی برای کالاها و خدمات. استفاده از رهنمود های تدارکات سبز در بخش های مختلف یگانه راه رسیدن به پایداری وحفظ محیط زیست میباشد.