# عنوان ویدیو ویدیو تاریخ نشر

1

مبارزه با آلود گی هوا رسالت شهروندیست 11,29,2020

2

آلوده ساختن هوا جرم است 11,28,2020

3

افغانستان و موضوع تغییر اقلیم 11,25,2020

4

آلودگی هوا سبب مریضی مردم میگردد 11,25,2020

5

آسیب پذیری افغانستان از تغیر اقلیم 11,24,2020

6

به مناسبت روز جهانی هوای پاک 11,24,2020

7

پارک ملی ولایت نورستان 11,23,2020

8

کابل آلوده ترین شهر جهان 11,21,2020

9

وسایط نقلیه خویش را ترمیم نمائید 11,21,2020

10

تجلیل از روزجهانی اوزون 11,21,2020

11

از لایه اوزون حفاظت کنید 11,21,2020

12

فعالیت های دفتر اوزن 11,21,2020

13

روز جهانی تنوع حیات 11,21,2020

14

روز جهانی محیط زیست 11,21,2020

15

درختان شاهرگ های حیاتی زندگی انسان است 11,21,2020

16

پارک ملی واخان بدخشان 11,14,2020

17

سیستم غیر متمرکز تصفیه فاضلاب 11,09,2020

18

تاثیر آلودگی هوا بالای صحت عامه 11,03,2020

19

آب را آلوده نسازید 11,02,2020

20

جلوگیری از آلوده ګی هوا 11,01,2020

21

جلوگیری از قطع جنگلات 11,01,2020

22

خاک پاک بزرگترین سرمایه است 11,01,2020

23

حفاظت از حیات وحش 11,01,2020