# عنوان ویدیو ویدیو تاریخ نشر

1

نظارت شبانه ۲۶ قوس ۱۴۰۲ 12,25,2023

2

بیانیه مولوی عبدالسلام حنفی در رابطه به هفته تغییر اقلیم 10,19,2023

3

آموزش های محیط زیستی برای شاگردان مکتب خصوصی صاحب الزمان 06,03,2023

4

گزارش فــــاضـــــلاب هــــــــا 05,30,2023

5

ګزارش دست اورد یک سال ۱۴۰۱ اداره ملی حفاظت محیط زیست 04,19,2023

6

ګزارش دست اورد یک سال ۱۴۰1 اداره ملی حفاظت محیط زیست. 04,18,2023

7

گزارش دست آورد های سال گذشته اداره ملی حفاظت محیط زیست در بخش حفظ میراث های طبیعی 04,11,2023

8

گزارش دست آورد‌های سال گذشته اداره ملی حفاظت محیط زیست در بخش تغییر اقلیم! 04,11,2023

9

هموطنان عزیز! « برنامه محیط زیست » دوشنبه شب ساعت ۹:۰۰ از تلویزیون ملی افغانستان فراموش نکنید! 02,23,2023

10

در اثر تلاش های جدی ریاست حفاظت محیط زیست ولایت بدخشان، یک پلنگ برفی از بند مردم آزاد گردید. 02,14,2023

11

برنامه ( محیط زیست ) جمعه شب ها، ساعت 9 شب از رادیو تلویزیون ملی افغانسان به نشر می رسد. 02,09,2023

12

به تعداد ۲۲ منبع آلوده کننده هوا، در ده ناحیه شهر کابل مسدود گردید. 01,23,2023

13

فعالیـــت چهار منبــــع آلودهکننده هـــــوا در شـــهر کابل مسدود گردید 01,15,2023

14

نظارت شبانه تیم های کنترول ساحوی اداره ملی حفاظت محیط زیست 01,03,2023

15

هوای پاک حــــــــق هر شـــــــهروند اســـــت 12,19,2022

16

نظارت مفتشین محیط زیستی از فابریکات صنعتی 12,19,2022

17

نورســــتان ســــــومـــــــین پارک مــلی افغانـــتان 11,27,2022

18

حافظ عزیز الرحمن رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست. 11,01,2022

19

سخنرانی داکتر زین العابدین عابد معین پالیسی و مسلکی در کنفرانس تغییر اقلیم 10,30,2022

20

پیـام رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست به مناسبت هفته تغییر اقلیم 10,16,2022

21

کنفرانس خبری گزارشدهی اجراات و دست آورد های یک ساله اداره به ملت. 08,20,2022

22

نمایشگاه فرهنگی و سنتی در درحصه اول بهسود میدان وردک قریه فراخلم. 07,24,2022

23

پـیـام عــیــــدی به مــــناسبــــت عـــید سعید قـربان 07,07,2022

24

سخنرانی حافظ عزیزالرحمن سرپرست اداره ملی حفاظت محیط زیست 06,09,2022

25

سخنرانی عزت الله صدیقی معین مسلکی در کمپاین ملی نهال شانی 03,20,2022

26

سخنرانی دکتر زین العابدین عابد سرپرست اداره ملی حفاظت محیط زیست 03,20,2022

27

کمپاین ملی نهال شانی ولایت هرات طی مراسمی به هدف سرسبزی و شگوفایی 02,17,2022

28

پیام محصلین دانشگاه کابل در رابطه به محیط زیستی 06,19,2021

29

پیام شهروندان کابل به مناسبت روز جهانی محیط زیست 06,19,2021

30

به مــنـاسـبــت روز جـــهــانــی محـیـــط زیســــت 06,19,2021

31

پیام مقام ولایت بامیان در رابطه به روزجهانی محیط زیست 06,15,2021

32

سخنان والی ولایت بدخشان در مورد حفاظت از محیط زیست 06,15,2021

33

سخنان والی ولایت پروان در مورد محیط زیست 06,15,2021

34

مراسم خداحافظی شاه زمان میوندی با هم‌کاران اداره ملی حفاظت محیط زیست کابل – ۱۸ جوزای ۱۴۰۰ 06,09,2021

35

روز جــهـــــــانــــی مـــحیـط زیــــســــــــت 06,06,2021

36

برنامه ملی نهال شانی 1400 فرصت ها وچشم انداز آینده 05,26,2021

37

رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست در برنامه صد روز، صد مژده 05,24,2021

38

نـهــال صــلــح و ســـــــر ســــبـــزی 05,22,2021

39

کمپاین مـــلــــی نـهـــال شــــــانــــــی حـــوت ۱۳۹۹ 03,18,2021

40

مصاحبه اختصاصی رئیس عمومی اداره ملی اداره ملی حفاظت محیط زیست 03,09,2021

41

اهـمیــت نــهــال شــانـــی از دیـدگــاه اســـلام 03,01,2021

42

بـرنـامــه کــمـپـایـن نــهــال شـــــانــــــی 03,01,2021

43

کــمــپایـن مـلــی نـهــال شـــانــــــــــی 02,25,2021

44

بخـش چـهـارم برنامـه گـزارشـدهی دولـت به مـلــت 02,21,2021

45

بخـش سوم برنامـه گـزارشـدهی دولـت به مـلــت 02,21,2021

46

بخش دوم بــرنامــه گــزارشـدهی دولــت به ملــت 02,21,2021

47

بخـش اول بــرنامــه گــزارشـدهی دولــت به ملــت 02,20,2021

48

آلودگـی هـوا یک چالشی اسـت به سطح جهـان 01,04,2021

49

مجلــس عمـومـی ولـسی جـرگه شـورای مـلـی 12,31,2020

50

نگاهـی به فعـالیـت هـای بخـش آگاهـی عامــه 12,29,2020

51

پــیــام فـرهــاد در یـا در مــورد زمـــیـن 12,22,2020

52

رئیس جمهوردرنشست بین المللی تغیر اقلیم 12,15,2020

53

محـیـط زیـسـت ومســوولیـت نهــادهای مـدنــی 12,15,2020

54

نــشسـت رســانـه و محیــط زیـــست 12,06,2020

55

مبارزه با آلود گی هوا رسالت شهروندیست 11,29,2020

56

آلوده ساختن هوا جرم است 11,28,2020

57

افغانستان و موضوع تغییر اقلیم 11,25,2020

58

آلودگی هوا سبب مریضی مردم میگردد 11,25,2020

59

آسیب پذیری افغانستان از تغیر اقلیم 11,24,2020

60

به مناسبت روز جهانی هوای پاک 11,24,2020

61

پارک ملی ولایت نورستان 11,23,2020

62

کابل آلوده ترین شهر جهان 11,21,2020

63

وسایط نقلیه خویش را ترمیم نمائید 11,21,2020

64

تجلیل از روزجهانی اوزون 11,21,2020

65

از لایه اوزون حفاظت کنید 11,21,2020

66

فعالیت های دفتر اوزن 11,21,2020

67

روز جهانی تنوع حیات 11,21,2020

68

روز جهانی محیط زیست 11,21,2020

69

درختان شاهرگ های حیاتی زندگی انسان است 11,21,2020

70

پارک ملی واخان بدخشان 11,14,2020

71

سیستم غیر متمرکز تصفیه فاضلاب 11,09,2020

72

تاثیر آلودگی هوا بالای صحت عامه 11,03,2020

73

آب را آلوده نسازید 11,02,2020

74

جلوگیری از آلوده ګی هوا 11,01,2020

75

جلوگیری از قطع جنگلات 11,01,2020

76

خاک پاک بزرگترین سرمایه است 11,01,2020

77

حفاظت از حیات وحش 11,01,2020