# عنوان ویدیو ویدیو تاریخ نشر

1

اهـمیــت نــهــال شــانـــی از دیـدگــاه اســـلام 03,01,2021

2

بـرنـامــه کــمـپـایـن نــهــال شـــــانــــــی 03,01,2021

3

کــمــپایـن مـلــی نـهــال شـــانــــــــــی 02,25,2021

4

بخـش چـهـارم برنامـه گـزارشـدهی دولـت به مـلــت 02,21,2021

5

بخـش سوم برنامـه گـزارشـدهی دولـت به مـلــت 02,21,2021

6

بخش دوم بــرنامــه گــزارشـدهی دولــت به ملــت 02,21,2021

7

بخـش اول بــرنامــه گــزارشـدهی دولــت به ملــت 02,20,2021

8

آلودگـی هـوا یک چالشی اسـت به سطح جهـان 01,04,2021

9

مجلــس عمـومـی ولـسی جـرگه شـورای مـلـی 12,31,2020

10

نگاهـی به فعـالیـت هـای بخـش آگاهـی عامــه 12,29,2020

11

پــیــام فـرهــاد در یـا در مــورد زمـــیـن 12,22,2020

12

رئیس جمهوردرنشست بین المللی تغیر اقلیم 12,15,2020

13

محـیـط زیـسـت ومســوولیـت نهــادهای مـدنــی 12,15,2020

14

نــشسـت رســانـه و محیــط زیـــست 12,06,2020

15

مبارزه با آلود گی هوا رسالت شهروندیست 11,29,2020

16

آلوده ساختن هوا جرم است 11,28,2020

17

افغانستان و موضوع تغییر اقلیم 11,25,2020

18

آلودگی هوا سبب مریضی مردم میگردد 11,25,2020

19

آسیب پذیری افغانستان از تغیر اقلیم 11,24,2020

20

به مناسبت روز جهانی هوای پاک 11,24,2020

21

پارک ملی ولایت نورستان 11,23,2020

22

کابل آلوده ترین شهر جهان 11,21,2020

23

وسایط نقلیه خویش را ترمیم نمائید 11,21,2020

24

تجلیل از روزجهانی اوزون 11,21,2020

25

از لایه اوزون حفاظت کنید 11,21,2020

26

فعالیت های دفتر اوزن 11,21,2020

27

روز جهانی تنوع حیات 11,21,2020

28

روز جهانی محیط زیست 11,21,2020

29

درختان شاهرگ های حیاتی زندگی انسان است 11,21,2020

30

پارک ملی واخان بدخشان 11,14,2020

31

سیستم غیر متمرکز تصفیه فاضلاب 11,09,2020

32

تاثیر آلودگی هوا بالای صحت عامه 11,03,2020

33

آب را آلوده نسازید 11,02,2020

34

جلوگیری از آلوده ګی هوا 11,01,2020

35

جلوگیری از قطع جنگلات 11,01,2020

36

خاک پاک بزرگترین سرمایه است 11,01,2020

37

حفاظت از حیات وحش 11,01,2020